Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva dodatok č.1 ku zmluve 7/2016 nájom telocvične s DPH 16.01.2017 Gymnázium Jána Hollého Trnava Termomont Dolná Krupá Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva dodatok č.1 ku zmluve 6/2016 nájom telocvične 16.24/hod s DPH 19.10.2016 GJH TA VO HIT Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva dodatok č.1 ku zmluve 2/2015 zmena doby nájmu s DPH 21.01.2016 GJH TA CANDY klub Trnava
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8-2018-2019 nájom spoločenskej miestnosti 82,99 s DPH 23.05.2019 Spoločenstvo vlastníkov bytov Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7-2018-2019 nájom spoločenskej miestnosti 82,99 s DPH 16.05.2019 Spoločenstvo vlastníkov bytov Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva OÚ-TT-OSI-C/2014/00163 organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie A 90,00 s DPH 30.01.2014 GJH
Zmluva OÚ-TT-0S1-2019/004125 na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola Olympiády v informatike kategórií A a B v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019 78,00 s DPH 15.01.2019 GJH TA Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva ObU-TT-OSI-2013/00175 organizačné a materiálno technické zabezpečenie seminára ku krajskému kolu Chemickej olympiády kategórie A 880.- s DPH 21.11.2013
Zmluva ObU-TT-OS-C/2014/00260 organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK matematickej olympiády kategórie Z9 190,00 s DPH 06.03.2014
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00372 zabezpečenie KK fyzikálnej olympiády kategórií B,C,D 590,00 s DPH 09.05.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00371 zabezpečenie KK chemickej olympiády kategórie C 570,00 s DPH 06.05.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00273 zabezpečenie realizácie krajského kola Chemickej olympiády kategórie Dg 280,00 s DPH 15.04.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00272 zabezpečenie realizácie krajského kola chemickej olympiády kategórie Dz 550,00 s DPH 18.04.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00271 zabezpečenie krajského kola biologickej olympiády kategórie E 480,00 s DPH 25.04.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00270 zabezpečenie realizácie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie E 420,00 s DPH 11.04.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00269 zabezpečenie krajského kola matematickej olympiády kategórií B a C 310,00 s DPH 05.04.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00258 zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategórie B 560,00 s DPH 08.04.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00232 zabezpečenie geografickej olympiády kategórií E,F,G,H 490,00 s DPH 26.03.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00231 organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola matematickej olympiády 190,00 s DPH 18.03.2013
Zmluva ObU-TT-OS-B/2013/00230 zabezpečenie geografickej olympiády kategórií A,B,CD,Z 750,00 s DPH 22.03.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2854