• Ing. Marianna Katreniaková
   • Ing. Marianna KatreniakováRiaditeľka
   • PaedDr. Katarína Stanová
   • PaedDr. Katarína StanováZástupkyňa
   • Mgr. Anita Dúbravská
   • Mgr. Anita DúbravskáZástupkyňa
   • Ing. Zuzana Vadovičová
   • Ing. Zuzana VadovičováZástupkyňa
   • Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.
   • Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.Učiteľka
    Triedna učiteľka: I.CA
   • Mgr. Martina Bardiovská
   • Mgr. Martina BardiovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sekunda A
   • RNDr. Andrea Bánová
   • RNDr. Andrea BánováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sexta A
   • PaedDr. Katarína Belanová
   • PaedDr. Katarína BelanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.DA
   • Mgr. Michaela Borčáková
   • Mgr. Michaela BorčákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Oktáva A
   • Mgr. Adriana Czakóová
   • Mgr. Adriana CzakóováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A