Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
 
 
 
Mgr. Ľudovít Vanek Vk Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Jozef Ilavský Ik Rozvrh
Zástupca - štatutár
 
 
Mgr. Monika Glasová Gs Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Eva Starnová Sr Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
RNDr. Andrea Bánová Ba Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudovít Baňovič Bn Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Katarína Belanová Bl Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Be Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Bridová Br Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Adriana Czakóová Cz Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anita Dúbravská Db Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Oľga Dudová Du Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Ďurišová Dr Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Gb Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Gunišová Gu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Magdaléna Hrobárová Hr Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Ch Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Ivančíková Iv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Beata Janičková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Róbert Jurík Jk Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Klimovská Ki Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Róbert Knap Kp Učiteľ
 
 
Mgr. Silvia Kövérová Ko Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Krčová Učiteľka
 
 
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Lk Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Lietavcová Le Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Löfflerová Lo Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Jana Martinkovičová Ma Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Mikušová Mi Rozvrh
Učiteľka
 
 
Silvia Némethová Ne Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Mariana Pavelková Pa Učiteľka
 
 
Ing. Ľubica Pechanová Pe Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Peko Px Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Milada Peková Pk Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Polláková Po Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Sládečková Sa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Sylvia Slobodová Sl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Slavka Sobotová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Solčányová So Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Manuela Sorádová Sd Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Stanová Sv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Magdaléna Svíbová Sb Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Švabčíková Šv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Vargová Va Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Vašková Vs Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Karin Zamborská Za Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Zelinková Zl Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018