• RNDr. Andrea Bánová
   • RNDr. Andrea BánováUčiteľ
    Triedny učiteľ: Sexta A
   • PaedDr. Katarína Belanová
   • PaedDr. Katarína BelanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: Príma A
   • Mgr. Adriana Czakóová
   • Mgr. Adriana CzakóováUčiteľ
   • Mgr. Anita Dúbravská
   • Mgr. Anita DúbravskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV. CA
   • Mgr. Oľga Dudová
   • Mgr. Oľga DudováUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV. B
   • Mgr. Anna Ďurišová
   • Mgr. Anna ĎurišováUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. B
   • PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.
   • PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.Zástupca
   • Mgr. Monika Glasová
   • Mgr. Monika GlasováRiaditeľ
   • Mgr. Zuzana Gunišová
   • Mgr. Zuzana GunišováUčiteľ
    Triedny učiteľ: Oktáva A