• RNDr. Andrea Bánová
   • RNDr. Andrea BánováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sexta A
   • PaedDr. Katarína Belanová
   • PaedDr. Katarína BelanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Príma A
   • Mgr. Adriana Czakóová
   • Mgr. Adriana CzakóováUčiteľka
   • Mgr. Anita Dúbravská
   • Mgr. Anita DúbravskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. CA
   • Mgr. Oľga Dudová
   • Mgr. Oľga DudováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. B
   • Mgr. Anna Ďurišová
   • Mgr. Anna ĎurišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. B
   • PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.
   • PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.Zástupkyňa
   • Mgr. Monika Glasová
   • Mgr. Monika GlasováZástupkyňa
   • Mgr. Zuzana Gunišová
   • Mgr. Zuzana GunišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Oktáva A