Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1/2011 faktura plyn 1_2011 s DPH 03.01.2011
Faktúra 332 čistiace prostriedky s DPH 11.10.2012
Faktúra 322 služby technika BOZP s DPH 05.10.2012
Faktúra 323 materiál s DPH 05.10.2012
Faktúra 324 pranie s DPH 05.10.2012
Faktúra 325 služby technika PO 10-12/2012 s DPH 05.10.2012
Faktúra 326 tepelná energia vyuč. 9/2012 s DPH 08.10.2012
Faktúra 327 tlačivá s DPH 09.10.2012
Faktúra 328 elektrická energia vyuč. 9/2012 Na hlinách s DPH 09.10.2012
Faktúra 329 telefónny poplatok 9/2012 s DPH 10.10.2012
Faktúra 330 prenájom kopírovacieho stroja 9/2012 s DPH 10.10.2012
Faktúra 331 údržba výťahov III.Q.2012 s DPH 10.10.2012
Faktúra 333 čistiace prostriedky s DPH 11.10.2012
Faktúra 320 špeciálno-pedagogické poradenstvo IV.Q.2012 s DPH 05.10.2012
Faktúra 334 poplatok za telefón 9/2012 s DPH 11.10.2012
Faktúra 335 kancelárske potreby s DPH 11.10.2012
Faktúra 336 plastové dosky s DPH 12.10.2012
Faktúra 339 materiál s DPH 15.10.2012
Faktúra 340 učebné pomôcky s DPH 18.10.2012
Faktúra 341 školenie s DPH 18.10.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2854