• Organizátor – Science PO Dijon /Francúzsko/ - riad. L.Macek + Francúzsky inštitút Bratislava 

    • 12.10.2020 – prvé online stretnutie k organizácii projektu 

    • Do projektu je zapojených  6 žiakov  z našej školy v jaz.úrovniach B1 – C1 

    • 8.-10.12.2020 –  simulácia parlamentu v podaní študentov z celého Slovenska