• Pracovné ponuky

   • Voľné pracovné miesta

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.  KONTAKT

   • Učiteľ/ka anglického jazyka a informatiky

    • Úväzok:
     plný
     Dátum nástupu:
     1.2.2021, prípadne dohoda
    • Požiadavky:

     Vzdelanie: v zmysle Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
     Požiadavky: aprobácia anglický jazyk + informatika
     Pracovná náplň: výchova a vzdelávanie príslušných predmetov
     Plat: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov.