• Projekt pod záštitou Živica CEEV, zameraný na využitie aplikácie PlantNet a monitoring inváznych druhov rastlín v určenej lokality povodia rieky Váh

         Živica CEEV

        Pl@ntNet identify (plantnet.org)