• Erasmus+

     • Naša škola bola od 1. júna 2019 do 31. mája 2020 zapojená do projektu s názvom

      „Moderná škola 21. storočia“

      ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a prípravy dospelých, Kľúčová akcia KA101 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

      Projektu sa zúčastnilo šesť našich učiteliek, ktoré mali záujem a chuť rozširovať si svoje vedomosti a zručnosti potrebné v živote v 21. storočí.

      Našim cieľom bolo nadobudnúť také zručnosti a vedomosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť z našej školy modernú vzdelávaciu inštitúciu. Išlo najmä o tzv. mäkké zručnosti, medzi ktoré patrí efektívna komunikácia, manažment času, riadiace zručnosti ale práca s informačno-komunikačnými prostriedkami.

      Na základe osobných skúseností, skúseností kolegov z iných škôl a referencií na internete sme si vybrali vzdelávacie inštitúcie v rámci celej Európy, konkrétne v Spojenom kráľovstve, Taliansku a na Cypre.

      Všetky vzdelávacie inštitúcie nám poskytli nielen skvelé vzdelávanie, ale aj možnosť získať nové kontakty, zoznámiť sa s kultúrou danej krajiny, ale aj iných krajín, prostredníctvom ostatných účastníkov z celého svet. Samozrejmosťou sú neopakovateľné zážitky z návštev kultúrnych podujatí, pamiatok, ochutnávky miestnych špecialít a v neposlednom rade, zlepšenie si jazykových zručností.

      Získané poznatky šírime medzi svojimi kolegami ale medzi kolegami z iných škôl, napríklad z Obchodnej akadémie v Trnave alebo Gymnázia v Hlohovci. Aj naďalej chceme udržiavať kontakty s týmito školami, zdieľať s nimi svoje skúsenosti a získavať aj od my nich nové cenné poznatky.