Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1/2011 faktura plyn 1_2011 s DPH 03.01.2011
Faktúra 56 telefónny poplatok 2/2016 15,23 s DPH 11.03.2016 Slovak Telekom GJH TA
Faktúra 39 časopis 23,00 s DPH 26.01.2016 JurisDat GJH TA
Faktúra 49 tepelná energia 2/2016 536,32 s DPH 07.03.2016 Trnavská teplárenská GJH TA
Faktúra 50 prenájom rohoží 2/2016 15,67 s DPH 07.03.2016 Lindstrom GJH TA
Faktúra 51 elektrická energia 2/2016 vyučt. 830,20 s DPH 08.03.2016 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 53 pracovné odevy 139,61 s DPH 08.03.2016 Silmar GJH TA
Faktúra 54 materiál 45,07 s DPH 09.03.2016 Elektro Karel GJH TA
Faktúra 55 stravné lístky 398,14 s DPH 09.03.2016 Vaša stravovacia GJH TA
Faktúra 27 zhotovenie pečiatok 84,77 s DPH 11.03.2016 RAPOS TA GJH TA
Faktúra 47 služby v oblasti CO 2/2016 27,00 s DPH 04.03.2016 Magdolénová GJH TA
Faktúra 58 údržba rozvodov UK 2/2016 752,84 s DPH 14.03.2016 ELFE GJH TA
Faktúra 59 čistiace protriedky 440,93 s DPH 14.03.2016 Metro Nitra GJH TA
Faktúra 60 čistiace protriedky 33,43 s DPH 14.03.2016 Metro Nitra GJH TA
Faktúra 61 oprava systému EZS 1 044,00 s DPH 15.03.2016 Security systems GJH TA
Faktúra 62 čistiace potreby 42,78 s DPH 16.03.2016 Agrodeal GJH TA
Faktúra 63 vodné a stočné 2/2016 238,19 s DPH 17.03.2016 Trnavská vodárenská spoločnosť GJH TA
Faktúra 64 pranie 91,73 s DPH 17.03.2016 Wash and GO GJH TA
Faktúra 65 odvoz biologického odpadu 2/2016 21,60 s DPH 17.03.2016 ASA GJH TA
Faktúra 48 kancelárske potreby 28,62 s DPH 04.03.2016 ST Trade GJH TA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2854