•  

    Dobrý deň,

    Naša škola ponúka Vášmu dieťaťu v tomto školskom roku možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel, ktorý sa zameriava na rozvoj štyroch oblastí, dôležitých pre osobný aj budúci profesionálny život a rast:

    • kritické myslenie
    • čítanie s porozumením
    • sústredená práca
    • rozvoj charakteru

    Tieto oblasti sú rozvíjané cez štúdium veľkých diel západnej civilizácie, ako sú Tolstého poviedky, filmy od Hitchcocka, obrazy Rembrandta, či Vivaldiho hudbu, ktoré otvárajú dôležité otázky, aktuálne pre každého človeka.

     

    Výučba prebieha diskusnou metódou - študenti prichádzajú na seminár pripravení diskutovať o týchto dielach a o témach, ktoré otvárajú.  Učia sa samostatne študovať, formulovať vlastné myšlienky, počúvať názory rovesníkov, kultivovane sa vyjadrovať a obrusovať vlastné postoje.

     

    Akadémia teda ponúka stredoškolákom príležitosť zažiť na Slovensku také klasické vzdelávanie, aké ponúkajú tie najlepšie školy v zahraničí.  Jej program je inšpirovaný najmä formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy.

     

    Program spočíva z 25 diskusných seminárov v malých skupinách, kde je úlohou učiteľa posúvať diskusiu študentov vzhľadom na témy v diele - robí to pomocou metodík Akadémie veľkých diel a zúčastneným študentom venuje osobný prístup. Všetky diela a materiály ku každému semináru majú študenti k dispozícii na modernej online platforme.

     

    Okrem vyššie spomenutých benefitov študent získa aj:

    • Možnosť vidieť svoje zlepšenie pomocou SCIO testov a testov kritického myslenia
    • Záverečný certifikát
    • Prístup k ponuke ďalších rozvojových programov, podujatí a súťaží

     

    Cena programu je 150 Eur za študenta na jeden školský rok bez ďalších poplatkov. Pri prihlasovaní však nájdete aj možnosť požiadať o jedno zo špeciálnych štipendií - v prípade, ak by stanovená výška mala byť prekážkou, aby sa ho študent zúčastnil.

     

    Študenti sa do programu môžu záväzne prihlásiť do 5.októbra 2020. Prihlášku aj viac informácii o programe nájdete na www.akademiavelkychdiel.sk .