• Užíva moje dieťa drogy?

    • Drogová závislosť u detí a mladistvých je v súčasnosti reálnou hrozbou. Mnohí rodičia si preto kladú rovnakú otázku. Dostupnosť rôznych omamných látok je totiž čoraz väčšia. Existuje niekoľko signálov, ktoré naznačujú, že dieťa by mohlo byť pod vplyvom návykovej látky.

     1. Zhoršenie prospechu v škole, absencia a strata záľub.
     2. Noví priatelia, väčšinou „problémoví“ , krádeže, problémy s peniazmi.
     3. Časté používanie cukríkov, žuvačiek na elimináciu zápachu z úst, časté používanie kvapiek do nosa alebo očí.
     4. Chatovanie na internetových diskusiách s drogovou problematikou.
     5. Zastáva sa drog a intenzívne sa nimi zaoberá.
     6. Zmeny v správaní (klamanie, tajomnosť, strata zábran, vyhýbanie sa očnému kontaktu, nezrozumiteľná reč).
     7. Zmeny stravovacích návykoch (nechutenstvo alebo naopak žravosť), zanedbávanie hygieny.
     8. Zmeny vzhľadu. Najčastejšie červené oči, malé alebo rozšírené zrenice, pach z dychu, kože alebo oblečenia, popáleniny na prstoch, perách, nadmerne suché pery, začervenanie nosa, krvácanie z nosa, známky opitosti, kolapsové stavy, zhoršenie akné, vpichy a modriny (zakrývané oblečením alebo na miestach, ktoré nie sú bežne viditeľné), motorický nepokoj alebo nemotornosť, únava, náhly úbytok hmotnosti.

     Najlepším vodičom pre rodiča je jeho vlastná intuícia. Samozrejme netreba zabúdať, že niektoré z príznakov môžu byť dôsledkom puberty alebo zaľúbenia. Čím je ale týchto príznakov viac, tým je vyššia pravdepodobnosť, že dieťa „ v niečom lieta“.

     Príznaky podľa druhu drog

     Špecifických príznakov, ktoré svedčia o tom, že dieťa užilo drogu, je viac. Uvádzam niektoré z nich:

     HALUCINOGÉNY AKO LSD: halucinácie, rozšírené zrenice, čudné správanie, niekedy pocity prenasledovania, agresivita, zmätenosť.
     HEROÍN: jazvy po vpichoch (ale heroín sa aj fajčí či šnupe), spavosť, spomalený dych, nezrozumiteľná reč, apatia.
     MARIHUANA: červené oči, hlasný slovný prejav, neprimeraný smiech, zápach po páliacej sa zemiakovej vňati, zrýchlený tep, poruchy pamäti.
     PERVITÍN: stavy nadmernej aktivity, pocity prenasledovania, zmätenosť, dlhý, aj viacdenný spánok.

     Prvá pomoc pre rodiča

     Rodič, ktorý zistí, že jeho dieťa užíva drogy, by sa mal pokúsiť stíšiť svoje vlastné emócie, nepanikáriť a neobviňovať ani seba, ani svojho potomka zo vzniknutej situácie. Vo väčšine prípadov nemusí ísť o chorobnú závislosť dieťaťa, ale len o experimentovanie s drogami. V každom prípade je dôležité pochopiť, prečo vaše dieťa užíva drogu, v čom a ako môžete spolupracovať s vaším dieťaťom a v čom s odborníkmi, ktorí na rozdiel od vás dokážu bez emócií identifikovať skutočné dôvody a problémy, ktoré sa vaše dieťa usiluje zvládnuť spôsobom, ktorý môže viesť k drogovej závislosti. Odporúča sa určite využiť odbornú pomoc a nespoliehať sa výlučne na svoje vlastné schopnosti.

     Ak máte podozrenie, že vaše dieťa berie drogy, môžete si ho otestovať priamo doma. Na trhu je viac typov testov. Od tých, ktoré zisťujú prítomnosť THC po fajčení marihuany, až po multidrogové testy, ktoré dokážu odhaliť 10 rôznych látok v moči. Na druhej strane však nie sú stopercentne spoľahlivé, ich výsledok môže byť skreslený po konzumácii určitého jedla, nápoja alebo liekov. Vtedy treba test zopakovať.

     PaedDr. Katarína Belanová