• Vážení učitelia, rodičia a priatelia školy,

   •  

    Podporte Naše GJH

     

    Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2 % z daní občianskemu združeniu Naše GJH. Ďakujeme!

     

    Peniaze použijeme na pokračovanie premeny najväčšej miestnosti v škole – Spoločenskej miestnosti, v ktorej sa žiaci stretávajú na besedách, prednáškach, projektových dňoch a ďalších spoločných udalostiach, pokračovať tiež chceme v ďalších interiérových a exteriérových zmenách.

    Veľmi si Vašu priazeň vážime a ceníme.

     

    Údaje o nás:

    Názov organizácie: Naše GJH

    Právna forma: Občianske združenie

    IČO: 53477944

    Sídlo: Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava, Slovenská republika

    IBAN: SK46 8330 0000 0020 0205 0262

    Názov banky: Fio banka, a. s.

    Tlačivo s predvyplnenými údajmi na stiahnutie: vyhlasenie_vyplnene.pdf

     

    Za prejavenú dôveru ďakujeme.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Naše GJH
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 53477944
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Naše GJH
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 53477944
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Naše GJH
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 53477944
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.