• 2% dane

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

   • Vedenie školy bolo 22. januára 2020 e-mailom informované o nasledovnej situácii, ktorú nižšie zverejňujeme.

    Veríme, že aj napriek tejto nepredvídanej nepríjemnej skutočnosti, urobíme všetko preto, aby sa rozvoj školy nespomalil.

     

    Vážení rodičia, členovia Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.

    Počas ostatných 3 rokov sme Vás v tomto čase emailom aj inými formami žiadali o príspevok 2% z Vašej dane z príjmu.  Tento rok Vás o tento dar pre Radu rodičov pri GHJ nemôžeme požiadať, teda akékoľvek finančné prostriedky poukázané v prospech nášho združenia prepadnú.

    Máme technický problém pre registráciu za rok 2019, a nemáme umožnené za tento jeden rok prijímať príspevok 2%. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste nenechali prepadnúť Váš príspevok za rok 2019. Venujte tento rok časť Vami zarobenej mzdy a dane z príjmu iným sociálnym, zdravotným alebo vzdelávacím projektom Vašich blízkych. Veríme, že aj iné projekty si tento rok zaslúžia Vašu pozornosť a podporu.

    Samozrejme budeme veľmi radi, ak projektom Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Hollého preukážete svoju priazeň opäť o 1 rok.    

    Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie. 

    Výkonný výbor RR pri Gymnáziu J. Hollého