• Rada rodičov

    • Predseda Rady rodičov: Ing. Radoslav Béreš

      

     číslo účtu Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave:   IBAN: SK 30 0900 0000 0000 4554 8723

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Stanovy_RR_pri_GJH.pdf

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Riaditeľ Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava Mgr. Ľudovít Vanek v súčinnosti
     s
     predsedom Rady rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave Ing. Radoslavom Bérešom,
     zvoláva na deň 12. novembra 2018 o 16.10 hod. do veľkej zasadačky rodičov žiakov školy, za účelom voľby jedného člena Rady školy, zo zástupcov rodičov.

     V prípade, že voľba o 16.10 hod. nebude právoplatná z dôvodu nenaplnenia nadpolovičnej väčšiny rodičov žiakov

     Riaditeľ Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava Mgr. Ľudovít Vanek v súčinnosti
     s
     predsedom Rady rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave Ing. Radoslavom Bérešom,
     zvolá na deň 12. novembra 2018
     o 16.30 hod. do tried rodičov žiakov školy, za účelom opakovanej voľby jedného člena Rady školy, zo zástupcov rodičov. Voľba sa uskutoční ako 1. bod rodičovského združenia.


      

     Predseda Rady rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave Ing. Radoslav Béreš vyzýva rodičov žiakov školy s poukazom na § 1 ods. 8 Vyhlášky č. 291/2004 Z.z. o návrh kandidátov na voleného člena Rady školy, pričom kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

     Návrhy kandidátov spolu s krátkym popisom ich relevantnosti ku kandidatúre (3-4 vety) a naskenovaným predchádzajúcim písomným súhlasom kandidáta je potrebné zaslať v termíne do 18.00 hod. 6. novembra 2018 na jednu z adries:


     1. Rada rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave, Na Hlinách 7279/30, 917 01 Trnava,

      

     2. sokolovicova.helena@zupa-tt.sk

      

     v.z. JUDr. Juraj Franta - člen výkonného výboru Rodičovskej rady