• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Gymnázium Jána Hollého
   • Telefón
   • 033/557 14 17 – informácie, vrátnica
    033/557 14 11 – sekretariát školy
    033/557 14 13 – zástupcovia RŠ
    033/557 14 15 – hospodárska správa
    033/557 14 16 – učtáreň
    033/557 14 35 – vedúca ŠJ
    email na RŠ: riaditelkagjh@zupa-tt.sk
    email na vedúcu ŠJ: janikova.monika@zupa-tt.sk
   • Adresa školy
   • Na hlinách 7279/30
    917 01 Trnava
    Slovakia
   • IČO
   • 000160466