Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva OU-TT-OS1-2015-005415 zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie A 90,00 s DPH 30.01.2015
Zmluva OU-TT-OS1-2015-005563 zabezpečenie krajského kola olympiád v anglickom a španielskom jazyku 857,00 s DPH 03.02.2015
Zmluva OU-TT-OS1-2015-006370 zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie A a kategórie B 1 169,00 s DPH 20.02.2015
Zmluva OU-TT-OS1-2015-007264 zabezpečenie krajského kola súťaže Europa 200,00 s DPH 19.02.2015
Zmluva OU-TT-OS1-2015-007934 zabezpečenie krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku žiakov ZŠ a SŠ v Trnavskom kraji 460,00 s DPH 03.03.2015
Zmluva OU-TT-OS1-2015-007947 zabezpečenie krajského kola dejepisnej olympiády žiakov ZŠ a SŠ v Trnavskom kraji 460,00 s DPH 06.03.2015
Zmluva OU-TT-OS1-2015-009391 zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9 204,00 s DPH 10.03.2015
Zmluva OU-TT-OS1-2016/013479 zabezpečenie krajského kola Geografickej olympiády kategórie E,F 496,00 s DPH 29.03.2016 GJH TA Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva OU-TT-OS1-2016/014646 zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie B a C 380,00 s DPH 07.04.2016 GJH TA Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva OU-TT-OS1-2016/014839 zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie D 586,00 s DPH 12.04.2016 GJH Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva OU-TT-OS1-2016/016723 zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie B,C,D 528,00 s DPH 04.05.2016 GJH TA Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva OU-TT-OS1-2016/016724 zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategórie C 570,00 s DPH 05.05.2016 GJH TA Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva OU-TT-OS1-2016/016725 zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie E 450,00 s DPH 04.05.2016 GJH TA Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva OU-TT-0S1-2018/003592 zabezpečenie KK Matematickej olympiády kategórie A 228.- s DPH 08.01.2018 GJH TA Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Zmluva Faktura R. Zomborský 105_2011 s DPH 17.06.2011
Zmluva Zmluva o nájme č. 5 s DPH 19.09.2011
Zmluva nájomné telocvične s DPH 20.12.2011
Zmluva zmluva o dielo Premier Consulting s DPH 25.10.2011
Zmluva Zmluva - zmäkčovač s DPH 30.08.2011
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 02.09.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2854