• Novinky

      • Kam po GJH?

      • Ahojte! Radi by sme vás pozvali na akciu, ktorú pripravili naši študenti - Kam po GJH? Pripravili si pre vás našlapaný program s našimi absolventmi Mgr. Petrom Stankom👨🏼‍💻 a MUDr. Peťom Krkoškom👨🏻‍⚕️. Najbližšiu nedeľu (30.5.21) od 18:00 si budete môcť pokecať s týmito ex-gymplákmi. Nezabudnite sa vyzbrojiť tými "najchúlostivejšími" otázkami ohľadom vysokoškolského štúdia, na ktoré si odpoveď ešte nenašiel. Okrem super atmošky vás čaká aj krátky kvíz. Svoje otázky budete môcť pokladať anonymne cez sli.do, alebo priamo v hovore.

       Prihlasovací formulár nájdeš tu:https://forms.gle/TZnvoHdtqzgYTKro8

       Pre ďalšie informácie sleduj Instagram @lepsiegjh.Tešia sa na vás!

     • Misia Mars
      • Misia Mars

      • Veľká gratulácia, pre našich Oktavánov !!!!!! 🎉🥳👨‍🚀👩‍🚀‍👨‍🚀‍🚀

       Zvíťazili so svojím projektom Podpora psychického a fyzického stavu posádky v súťaži Misia Mars 3 a zúčastnia sa exkurzie do Európskeho centra vesmírneho výskumu a technológií (ESTEC) v Holandsku. Krásne ukončili pôsobenie na našej škole. Do ďalších rokov už vysokoškolského štúdia im prajeme ešte veľa úspechov a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy vo všetkých projektoch, do ktorých sa zapojili.

        

       Záznam z finále si môžete pozrieť tu:

      • Celoslovenská súťaž Esej Jána Johanidesa 2021

      • Vyhlasovateľom súťaže v písaní esejí bolo Literárne informačné centrum v Bratislave a Mesto Šaľa.

       Z prijatých prác ocenila odborná komisia v zložení D. Podracká, M. Vadas, S. Uríková a L. Kvasňovská našu študentku A. Šinkovú zo septimy A Prémiou Literárneho informačného centra.


       Srdečne blahoželáme!

     • Krajské kolo Chemickej olympiády kat. C
      • Krajské kolo Chemickej olympiády kat. C

      • Súťažné úlohy sa obsahovo zameriavali na učivá vyšších ročníkov a dokonca bola potreba prejsť si vysokoškolské učivo. Chemická olympiáda má význam v tom, že podchytí talentovaných žiakov a rozvíja ich záujem. Žiaci sa síce dostanú k témam, ktoré sa bežne neučia, no úlohy svojou povahou mnohokrát pôsobia skôr naopak – odrádzajúco.

       Samozrejme, že aj tento rok spomínanú obťažnosť potvrdili teoretické úlohy a úlohy z virtuálnej praxe, ktoré nahradili praktickú časť súťaže bežne realizovanú v chemickom laboratóriu. Situácia si vyžiadala, aby sa krajské kolo uskutočnilo 13. 5. 2021 dištančne pod kamerovým dozorom pre zachovanie objektívnosti súťaže. Zabezpečenie techniky a pripojenia bolo nemenej náročné, a tak sa náš úspešný riešiteľ školského kola A. Juriš (2. DA) rozhodol využiť materiálovo-technické vybavenie v škole.

       Vzhľadom na neblahú situáciu a vývojové trendy chemických súťaží, je príjemné byť mentorom takémuto odhodlanému študentovi. Napokon sa náročná príprava počas celého školského roka vyplatila. Podľa výsledkovej listiny v kategórii C spomedzi 28 účastníkov z Trnavského kraja Adam obsadil 2. miesto. Zároveň, ako jeden z najúspešnejších riešiteľov krajských kôl Chemickej olympiády sa zúčastní dvojtýždňového letného podujatia, ktoré organizuje Slovenská komisia Chemickej olympiády. Cieľom Letnej školy chemikov je pripraviť účastníkov na postup do ďalších, náročnejších kategórií súťaže.

       Adam, gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy a ako povedal Dmitrij Ivanovič Mendelejev – ruský chemik, ktorý položil základy periodickej tabuľky chemických prvkov: „Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov.“

       Mgr. Róbert Knap

     • Misia Mars 3: Hlasovanie verejnosti - Energoland.sk.
      • Misia Mars 3: Hlasovanie verejnosti - Energoland.sk.

      • Šnúra úspechov našich žiakov pokračuje. Gratulujeme!

       Projekt Podpora psychického a fyzického stavu posádky

       našich žiakov postupuje do finále! Do užšieho výberu sa dostali spomedzi 41 prihlásených tímov.

       Hlasovaním podporte našich žiakov v termíne 20. – 25. mája 2021 a to na linku :

       https://energoland.sk/misia-mars-3-hlasovanie-verejnosti/

       Misia Mars 3: Hlasovanie verejnosti - Energoland.sk.

       Dajte svojim priateľom, blízkym a známym vedieť o našej ceste do finále.🙂‍🚀

      • II. ročník - Letná škola mladých vedcov

      • Letnú školu organizuje občianske združenie All4Science, ktorého cieľom je predovšetkým zábavnou formou prehĺbiť poznatky mladých žiakov vo veku od 10 do 15 rokov a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie.

       Žiaci budú pracovať pod vedením vedcov z ústavov informatiky, molekulárnej biológie, anorganickej chémie či experimentálnej farmakológie SAV. Nepôjde teda o klasický letný tábor, v ktorom sa deti hrajú či športujú. V Letnej škole mladých vedcov sa realizujú experimenty, overujú hypotézy a rozširujú vedomosti. Letná škola mladých vedcov 2021 sa uskutoční v týždni od 19. do 23. júla 2021.

       Ak máš záujem, prihlás sa v termíne od 10. 5. do 15. 6. 2021 na https://www.all4science.sk/letna-skola-mladych-vedcov-2021/

      • Organizácia vyučovania od 17. mája 2021

      • Z dôvodu konania administratívnej maturitnej skúšky dňa 17. mája 2021 poskytuje riaditeľka školy v tento deň všetkým žiakom riaditeľské voľno. 

       Obnovená prezenčná výuka pre všetkých žiakov školy podľa rozvrhu bude od 18. mája 2021. Spustená je aj prevádzka školskej jedálne a školského bufetu.

      • Olympiáda v ruskom jazyku – celoslovenské kolo

      • Napriek pandémii a náročnému spôsobu vyučovania takmer počas celého školského roka sa medzi našimi žiakmi nájdu takí, ktorí z vlastného presvedčenia pracujú viac ako musia,  zapájajú sa do predmetových olympiád a súťaží a dosahujú v nich vynikajúce výsledky. K takým patrí aj

       J. Lukačovič

       z triedy Kvinta A, ktorý na celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1 dosiahol vynikajúce 3.miesto!

       Tento úspech je obdivuhodný aj z toho dôvodu, že ruskému jazyku sa žiak venuje individuálne, vo svojom voľnom čase a mimo jazykových škôl!

       Tešíme sa z úspechu, srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

       RNDr. Andrea Bánová

      • Zomrel básnik Viliam Turčány

      • Vo veku 93 rokov zomrel 10.5.2021 slovenský básnik Viliam Turčány. Bol študentom našej školy, na ktorého sme boli veľmi hrdí. 

       Patril k našim najvýznamnejším literárnym vedcom a prekladateľom. Vývin verša v slovenskej poézii prezentoval v monografii Na krásnú zahradu Hollého Jána, prebásnil Nerudu, Michelangela, Danteho Božskú komédiu i veľbáseň Konštantína Filozofa Proglas. V roku 2019 k 100. výročiu našim študentom, jeden Proglas daroval.

       S úctou spomíname.

     • Okresné kolo matematickej olympiády
      • Okresné kolo matematickej olympiády

      • Dňa 31.marca sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. 

       Kategória Z8 

       M. J. Pokorný z triedy tercia A sa umiestnil na 1. mieste

       Kategória Z6 

       A. Bachratý, A. Marcian, O. Piško a I. Zigo z triedy Príma A sa stali úspešnými riešiteľmi. 

        

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

     • Celoslovenské kolo Geografickej olympiády – GJH bodovalo!
      • Celoslovenské kolo Geografickej olympiády – GJH bodovalo!

      • Na celoslovenskom kole GO, ktoré sa uskutočnilo 23.4.-24.4.2021 sa naši žiaci vynikajúco umiestnili a prispeli k šíreniu dobrého mena nielen našej školy, ale aj našej geografie J

       L. MihálM. Šugár boli úspešnými riešiteľmi a ukázali sa ako veľmi perspektívni riešitelia GO, vynikajúco obstáli v náročnej konkurencii z celého Slovenska. Srdečne im blahoželáme!

       Najvyššie umiestnenie spomedzi účastníkov  dosiahol

       M. KRAJČOVIČ z triedy Oktáva A,

       ktorý sa umiestnil na vynikajúcom 2.mieste a vybojoval si postup na sústredenie na celosvetové kolo GO – IGEO!

       Držíme palce nášmu reprezentantovi a veríme, že zabojuje za naše farby a stane sa úspešným šiestym účastníkom celosvetového kola Geografickej olympiády z nášho gymnázia!

       Všetkým chlapcom ešte raz ďakujeme a blahoželáme!

       RNDr. Andrea Bánová

      • Oznam pre končiace ročníky

      • Žiadam všetkých študentov končiacich maturitných ročníkov, ktorí sa stravovali v školskej jedálni, o zaslanie žiadosti vrátenia preplatku s číslom účtu, na ktorý budem spomínané preplatky z vášho stravovacieho účtu posielať. Prosím o dôsledné zadanie celého čísla účtu. 

       Do žiadosti môžete uviesť nasledovný text: Žiadam o vrátenie preplatku. Potom uvediete: 

       • číslo stravníka, ktoré vám systém pridelil na začiatku vášho prvého zapísania sa v školskej jedálni, ak si ho nepamätáte zadajte nižšie uvedené údaje,
       • priezvisko, meno, triedu,
       • číslo účtu, na ktorý vám bude preplatok vrátený. 

       Uvedenú žiadosť, prosím, posielajte mailom na: gabriskova.henrieta@zupa-tt.sk.

       Ďakujem

       Gabrišková Henrieta, vedúca ŠJ

     • Junior Internet 2021 – opäť vynikajúce tretie miesto na Slovensku!
      • Junior Internet 2021 – opäť vynikajúce tretie miesto na Slovensku!

      • O výsledkoch našich žiakov v celoslovenskej súťaži Junior Internet 2021 sme vás už s radosťou informovali. Finále súťaže sa uskutočnilo 23. a 24.4.2021 formou online konferencie a v tejto prestížnej súťaži vynikajúco obstál aj ďalší žiak našej školy!

       R. Vašák z triedy 5.CA

       obsadil s vlastným portfóliom grafických prác tretie miesto na Slovensku v kategórii JuniorDESIGN!

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu GJH!

      • Riaditeľské voľno - 3. až 5. mája 2021

      • Riaditeľka školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy v dňoch 3. až 5. mája 2021 z organizačných dôvodov (konanie prijímacích skúšok).

     • Junior Internet 2021 – tretí najlepší na Slovensku!
      • Junior Internet 2021 – tretí najlepší na Slovensku!

      • Junior Internet je celoslovenská súťažná konferencia ponúkajúca odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov, dizajnérov či blogerov. Tento rok sa celoslovenské finále súťaže sa uskutočnilo online formou 23. a 24. apríla 2021.

       Našu školu reprezentovala a vynikajúce 3. miesto v kategórii LEARN obsadila skupina žiakov 5.CA

       M. Krkoška, M. Izakovičová, E. Beck, D. Demovič a J. Dugovič!

       K vynikajúcemu umiestneniu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

        

       RNDr. Andrea Bánová

      • Grantový program Talenty Novej Európy

      • Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a. s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty grantovým programom Talenty Novej Európy. Do programu sa zapájajú žiaci a študenti vo veku od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Odborná komisia a porota starostlivo hodnotí žiadosti, ktoré vyhovujú prísnym kritériám. Medzi víťazov v 14. ročníku sa v najbližších mesiacoch prerozdelia finančné granty na rozvoj talentu v celkovej hodnote 66 000 eur.

       Spomedzi 59 najvýraznejších detí a mladých ľudí v oblasti športu, umenia a vedy bolo iba 6 z oblasti vedy. A práve vo vede sa tento rok podarilo získať grant nášmu žiakovi druhákovi v bilingválnom štúdiu Adamovi Jurišovi. Adama od malička zaujímali najmä súvislosti medzi jednotlivými prírodovednými predmetmi. Je dobre zakorenený nielen v oblasti chémie, fyziky ale i vo využívaní digitálnych technológií. Vďaka grantu by si chcel ešte viac rozšíriť znalosti a vedecké predpoklady a pretaviť ich aj do výsledkov v súťažiach.

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v reprezentácii našej školy.

       Mgr. Róbert Knap

      • Prezenčná výuka od 26.4.2021

      • Od 26. apríla 2021 pokračujú v prezenčnej výuke maturanti a začína prezenčná výuka pre prvé štyri ročníky 8-ročného gymnázia (Príma až Kvarta).

       Obnovené je školské stravovanie, na ktoré sa prihláste. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia a chráňte sa pred ochorením Covid-19.

     • Geografická olympiáda, projekt TU a TERAZ
      • Geografická olympiáda, projekt TU a TERAZ

      • Novinkou v rámci riešenia úloh Geografickej olympiády je súťažno-edukačný projekt TU a TERAZ. Do projektu sa zapojilo vyše 300 žiakov z celého Slovenska a my s radosťou oznamujeme, že medzi štyroch najlepších na Slovensku sa prebojoval

       L. MIHÁL z triedy 3.A !

       Na celoslovenskom kole Geografickej olympiády kategórie Z doplní dvojicu súťažiacich našej školy. 

       Blahoželáme k postupu, držíme palce v náročnom boji a ďakujeme za reprezentáciu GJH! 

                                                                                                                                                     RNDr. Andrea Bánová

     • Chemická olympiáda kat. C – školské kolo
      • Chemická olympiáda kat. C – školské kolo

      • V každej škole sedia v triedach aj žiaci, ktorí v niektorých oblastiach dosahujú v porovnaní s rovesníkmi nadpriemerné, mimoriadne výkony. S nadaním sa človek rodí, ale ak nie je cielene a systematicky podporované stráca sa, nerozvíja sa. A. Juriš (2. DA) venuje svoj voľný čas aj v tomto náročnom čase sociálnej izolácie práve prírodovedným predmetom.

       Na chemickú olympiádu kategóriu C sa kvalitne a starostlivo pripravuje a je tak pochopiteľné, že sa stal úspešným riešiteľom školského kola, ktoré prebehlo 16. 4. 2021 v škole pri dodržaní hygienických opatrení. Naše gymnázium bude reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 13. 5. 2021 podľa usmernení a pokynov organizátorov.

       Gratulujeme k postupu a držíme palce!

       Adamovi ďakujem za usilovnosť a pravidelné stretnutia.

       Mgr. Róbert Knap