• Testovanie 9

     • V minulom školskom roku 2018/2019 dosiahla naša škola výborné výsledky Monitoru pre 9. ročník ZŠ (kvartu gymnázií) T9. V rámci Slovenskej republiky sme sa umiestnili na 4. mieste so slovenským jazykom a na 10. mieste s matematikou. V Trnavskom kraji sme v oboch predmetoch obsadili 1. miesto!

      Veríme, že vďaka našim študentom tento úspech zopakujeme aj v tomto školskom roku.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - Okresné kolo


     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 16. januára 2020 v Kalokagatii – CVČ v Trnave.

      SANDRO VADOVIČ z triedy oktáva A sa umiestnil na 1. mieste v kategórii 2B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

      MATEJ VILIAM JANČOVIČ z triedy tercia A sa umiestnil na 2. mieste v kategórii 1B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

      PAULA CHRENKOVÁ z triedy príma A obsadila 2. miesto v kategórii 1A.

      EMA BOBOŇKOVÁ z triedy sekunda A obsadila 3. miesto v kategórii 1A.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

      Adriana Czakóová

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Okresné kolo

     • Dňa 15. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom nás naši žiaci úspešne reprezentovali.

      Jonáš Béreš (Kvarta A): 1. miesto - kategória 1B
      Ondrej Molnár (Septima A): 1. miesto - kategória 2B
      Ashley Jennifer Eaton (4.DA): 1. miesto - kategória 2C2

      Všetci postupujú do krajského kola.

      Blahoželáme!


      Anita Dúbravská 

     • Olympiáda z anglického jazyka - Okresné kolo

     • Gratulujeme nášmu študentovi, Jonášovi Bérešovi, ktorý na okresnom kole Olympiády z anglického jazyka získal v kategórii 1B 1. miesto!

      Slávka Sobotová

     • Geografická olympiáda 2019/2020 - Školské kolo

     • Víťazi a postupujúci do okresného kola:

       

      Príma

      1. Lukačovič Matúš /78,5 b./
      2. Mach Mirko /76 b./

      Sekunda

      1. Opeta Martin /70 b./
      2. Končal Samuel /68 b./

      Tercia

      1. Straka Ľuboš /83 b./
      2. Bodocká Charlotte /82 b./

      Kvarta

      1. Lukačovič Jozef /88 b./
      2. Hornáková Alexandra /87 b./

       

      Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách!

       

      Andrea Bánová

     • Naše študentky majsterkami okresu v halovom futsale

     • Študentky nášho gymnázia sa stali majsterkami okresu v halovom futsale stredných škôl. Piatok 10.1. v Mestskej športovej hale porazili silné súperky zo SOŠ OaS a SPŠ Dopravnej. Srdečne gratulujem a ďakujem za pedagogický dozor p. Löfflerovej.

      František Trungel

     • Výsledková listina školského kola biologickej olympiády 2019/2020

     • Kategória A

      1. miesto - Martin Haršanyi
      2. miesto - Frederika Malá
      3. miesto - Adrián Binka
      4. miesto - Martin Hutera
      5. miesto - Alica Drobná
      6. miesto - Miroslav Šimlaštík

       

      Kategória B

      1. miesto - Ema Stanová
      2. miesto - Adam Ferech
      3. miesto - Šimon Hornáček

       

      Gratulujeme!

      Sylvia Slobodová

     • PF 2020

     •  

       

      Všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom a žiakom GJH veľa zdravia, šťastia a síl do nového roku 2020!

     • Vianočný turnaj vo futbale

     • Dňa 20. 12. 2019 sa uskutočnil na našej škole Vianočný turnaj vo futbale. Študenti prvého až piateho ročníka poskladali štyri tímy, z ktorých najlepšie sa umiestnili naši najstarší študenti v zložení: Dominik Bango, Samuel Hetteš, Matúš Krivošík, Kristián Klokner, Jakub Moravčík a Marek Vasilko. Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť. 

     • Slávnostné odovzdávanie diplomov DELF Scolaire v úrovniach A1, A2, B1, B2

     • Foto: Richard Tomík

      V piatok 13.12.2019 sa na pôde Gymnázia Jána Hollého v Trnave stretli dve kultúry – slovenská a francúzska. Po dlhých prípravách v minulom školskom roku a nakoniec po úspešnom absolvovaní skúšok z francúzskeho jazyka pozostávajúcich z písomnej a ústnej časti sa naši žiaci dočkali slávnostného odovzdávania diplomov DELF Scolaire.

      O úspechu žiakov všetkých vekových skupín svedčí aj to, že diplomy získalo 44 žiakov vo všetkých úrovniach  – A1, A2, B1, B2.  Na odovzdávaní  diplomov sa zúčastnili aj francúzski hostia z Francúzskeho inštitútu v Bratislave.  Po príhovore pracovníkov inštitútu odovzdávanie diplomov priamym aktérom spestrili žiaci našej školy krátkym programom. Očarili všetkých krásnym francúzskym šansónom Edith Piaf  v podaní Kristínky Krajčíkovej z 1.B, prezentáciou vlastne maľovaných tričiek (tercia) a na záver prekrásnymi slovenskými koledami.

      Možno povedať, že odovzdávanie diplomov si užili nielen francúzsky hovoriaci študenti, ale aj všetci prítomní. Verím, že záujem o tento jazyk bude z roka na rok rásť.

       

      Šimon Drgoň, 4.B                                                                       

     • Je M. R. Štefánik hrdina?

     • V literárnej súťaži Je M. R. Štefánik hrdina?, ktorú organizoval Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika v Dunajskej Lužnej za pomoci MF SR naša škola dostala pochvalu a Alexandra Terézia Krupčíková z 2.DA vyhrala 1. cenu. Cieľom súťaže bolo podporiť záujem študentov o význame a odkaze generála Štefánika a jeho vplyve na výchovu mladej generácie.

      Víťazke srdečne blahoželáme!

     • Deň otvorených dverí 2019

     • Rozhoduješ sa, ktorá stredná škola je pre Teba najvhodnejšia? Premýšľaš nad bilingválnym štúdiom? Alebo si na základnej škole a chcel by si byť študentom osemročného gymnázia? Príď sa pozrieť na naše gymnázium už 16. 12. 2019. Pozvaní sú aj Tvoji rodičia. 

      Čo tu na teba čaká? 

      8:30 začína v spoločenskej miestnosti prezentácia školy. Následne ťa po škole prevedú naši študenti, aby ti ukázali, ako sa u nás učí, spolu nazriete do tried, odborných učební i telocvične. V chemickom laboratóriu sa budú robiť efektné pokusy (p. p. Knap), na hodine bilingválnej biológie si budete môcť vyskúšať CLIL aktivity (4. vyučovacia hodina s p. p. Lackovič Križanovou), pripravené sú výtvarné dielne (p. p. Ďurišová) a takisto máme nachystaný vianočný program (1., 4. a 5.  vyučovacia hodina s p. p. Sorádovou). Prehliadka školy končí 13:30.

      Tešíme sa na VÁS!

     • Mimoriadne výsledky Zuzany Pekovej

     • Naša študentka Zuzana Peková získala župné ocenenie za viaceré športové úspechy, medzi ktoré patria:

      • rezprezentácia SR v stolnom tenise v kategórii juniorky,
      • viacnásobná medailistka na Majstrovstvách SR v stolnom tenise,
      • 2. miesto: Medzinárodný turnaj 2019 ITTF Junior Circuit, Slovak Junior Open,
      • 1. miesto: extraliga ženy (členka družstva Viktória Trnava),
      • 1. miesto: Medzinárodný satelitný turnaj v Hluku,
      • 1. miesto: Školské majstrovstvá Slovenska (členka družstva).

      K úspechom jej srdečne blahoželáme!

     • Sv. Mikuláš prišiel aj na naše Gymnázium

     • Mimoriadne úspechy v literárnej tvorbe - Literárna Senica Ladislava Novomestského 2019 - Celoštátne kolo

     • Vyhodnotenie XXXIII. ročníka celoslovenského kola v autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomestského 2019 sa uskutočnilo pre našich študentov mimoriadne úspešne.


      V I. kategórii próza získal 1. miesto Jozef Lukačovič z kvarty.


      V poézii špeciálnu Cenu Literárneho informačného centra získala Adriana Šinková zo sexty.


      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Dominika Vargová

     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 26. 11. 2019

     • Tento školský rok máme 30. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V tejto súťaži žiaci preukážu svoje rečové zručnosti a jazykové schopnosti, skladá sa z písomnej a ústnej časti. Ústnu časť absolvovali iba tí súťažiaci, ktorí v písomnej časti získali min. 50%, teda min. 25 bodov.

      Do školského kola sa zapojilo 37 žiakov. Do ústnej časti sa dostalo 19 žiakov, s nasledovnými výsledkami:

      Kategória 1A:

      1.miesto: Boboňková Ema*, sekunda A, 60 bodov
      2.miesto: Chrenková Paula*, príma A, 52 bodov

      Kategória 1B:

      1.miesto: Jančovič Matej Viliam*, tercia A, 93 bodov
      3.miesto: Zelinková Lea, tercia A, 67 bodov
      3.miesto: Štubňová Sofia, kvarta A, 57 bodov
      3.miesto: Juhásová Ayelin, kvarta A, 54 bodov

      Kategória 2A:

      1.miesto: Velická Lujza*, sexta A, 75 bodov
      2.miesto: Danišová Petra, sexta A, 73 bodov
      3.miesto: Ilenčíková Nikola, 2. A, 58 bodov
      3.miesto: Kramárová Janka, 2. CA, 53 bodov
      3.miesto: Hornáčková Terézia, 2.CA, 52 bodov
      3.miesto: Pölzmann Tamara, 2.A, 46 bodov

      Kategória 2B:

      1.miesto: Vadovič Sandro*, oktáva A, 100 bodov
      2.miesto: Filák Richard*, oktáva A, 83 bodov
      3.miesto: Mítická Veronika, 4. CA, 79 bodov
      3.miesto: Holovičová Michaela, 4. CA, 70 bodov
      3.miesto: Haršányi Adrian, 4.A, 61 bodov
      3.miesto: Bango Dominik, 4 .CA, 61 bodov

      Kategória 2C:

      1.miesto: Pavlovič Simon, oktáva A, 98 bodov

      Blahoželáme a v okresnom kole (16. januára 2020) prajeme veľa ďalších úspechov. Súťažiaci označení * budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Žiak Pavlovič Simon postupuje priamo do krajského kola.

      Czakóová Adriana, vyučujúca NEJ

     • Na návšteve u bábätiek

     • Projekt Chobotničky pre predčasne narodené detičky na našej škole pozná už asi každý, mnoho šikovných, milých a trpezlivých dievčat a chlapcov je v ňom zapojených. Pri poslednom odovzdávaní chobotničiek na novorodeneckom oddelení v Trnavskej fakultnej nemocnici v júni 2019 nás sestričky poprosili o uháčkovanie mikulášskych čiapočiek a papučiek pre detičky v inkubátoroch. Túto výzvu sme prijali a 29.11.2019 sme na novorodenecké oddelenie priniesli výsledok niekoľkomesačnej práce - 22 háčkovaných čiapočiek a papučiek, a aby detičky nezostali bez hračiek, tak aj 33 krásnych chobotničiek... Na oddelení nás prijala pani doktorka MUDr. Paťka Pavlíková, inak absolventka GJH, ktorá nám s radosťou a láskou ukázala celé oddelenie, vysvetlila, ako a prečo sa o detičky starajú, ako postupujú pri jednotlivých chorobách a hlavne, akú veľkú radosť majú, keď môžu bábätká prepustiť k maminám na oddelenie.

      Sestričky na oddelení boli z háčkovaných darčekov nadšené a obrovskú radosť sme spravili aj mamičkám. A pri ich vytváraní sme zažili aj kopec zábavy a pohody. 18.októbra 2019 v známych priestoroch učebne etickej výchovy sme sa opäť stretli, pokecali, pustili dobrú hudbu a háčkovali a háčkovali a háčkovali... lebo sme mali z čoho a pre koho... A opäť sme privítali vzácneho hosťa – p. p. Lieskovskú, ktorá sa k nám vždy rada vracia! A, samozrejme, že bola opäť aj pizza!

      Veľmi pekne ďakujeme Rade rodičov pri GJH, ktorá nás podporuje a kupuje materiál a tiež vašim maminám a babkám, ktoré pomáhajú zdokonaľovať vaše háčkovacie umenie. A samozrejme pozývame nových členov do kreatívneho krúžku, lebo veľká kopa pýta viac. Ak sa chcete pozrieť, niečo nové sa naučiť a urobiť radosť nielen sebe, ste tými pravými pre našu otvorenú partiu! A aj keď málom, prispejete k veľkej veci.

      To, čo spolu robíme, robíme zo srdca a aj tieto malé veci nás robia veľkými!     

      RNDr. Andrea Bánová

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu s darčekmi zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je balíček určený pre babičku alebo deduška. Vianoce pre seniorov v domoch dôchodcov tak môžu byť o čosi štedrejšie. Pod vianočným stromčekom si nájdu darčeky aj tí seniori, pre ktorých sa stali obyvatelia domova dôchodcov jedinou rodinou...

      Darovať lásku v krabici od topánok sme sa tento rok rozhodli aj my. S iniciatívou prišli učitelia našej školy, žiaci poprinášali darčeky pre seniorov, krásne zabalili a popridávali milé pozdravy od našich najmladších, pripravených v rámci hodiny etiky. Pôvodný plán bol vytvoriť päť krabíc pre radosť. Vďaka vám a vašim rodičom sme ich však vytvorili až pätnásť!

      Seniori v domovoch dôchodcov si nachádzajú pod stromčekom malé drobnosti od mesta či sponzorov, tí šťastnejší idú na Vianoce k svojej rodine. Mnohí už ale nikoho nemajú, alebo o nich nie je záujem... Aj vďaka našej škole si tak niekoľko dôchodcov, z ktorých nikto darček pod stromčekom nečaká,  nájde balíček plný radosti a lásky!

      Ďakujeme žiakom Kvinty A, Sexty A, 1.B, Sekundy a 1.DA za prinesenie darčekov, vytvorenie vianočných pozdravov, balenie a odnos krabíc na zberné miesto.

      Za všetkých Andrea Bánová