Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1/2011 faktura plyn 1_2011 s DPH 03.01.2011
Faktúra 100 poplatok za spracovanie PC siete 4/2016 360,00 s DPH 04.05.2016 ERC systems GJH TA
Faktúra 92 seminár 94,65 s DPH 21.04.2016 Grand hotel PERMON GJH TA
Faktúra 93 odvoz a likvidácia tukov 300,00 s DPH 22.04.2016 Eko-Salmo GJH TA
Faktúra 94 elektromontážne práce 31,44 s DPH 27.04.2016 KMK B. Kostol GJH TA
Faktúra 95 prenájom rohoží 4/2016 15,67 s DPH 29.04.2016 Lindstrom GJH TA
Faktúra 96 hygienické prostriedky + materiál 49,22 s DPH 02.05.2016 Metro Nitra GJH TA
Faktúra 97 toner 17,33 s DPH 03.05.2016 NEW HESO-COM GJH TA
Faktúra 98 plyn 5/2016 60,00 s DPH 03.05.2016 SPP GJH TA
Faktúra 99 elektrická energia 5/2016 951,46 s DPH 03.05.2016 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 101 audit bezpečnostnej siete 4/2016 58,80 s DPH 04.05.2016 Slovak Telekom GJH TA
Faktúra 90 Služby technika PO II.Q. 2016 51,00 s DPH 14.04.2016 Zomborský Richard GJH TA
Faktúra 102 pranie 109,85 s DPH 04.05.2016 Wash and GO GJH TA
Faktúra 103 toner 48,62 s DPH 06.05.2016 GLIESE GJH TA
Faktúra 104 služby v oblasti CO 4/2016 27,00 s DPH 06.05.2016 Magdolénová GJH TA
Faktúra 105 elektrická energia 4/2016 801,34 s DPH 09.05.2016 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 106 tepelná energia 4/2016 vyučt. 552,72 s DPH 09.05.2016 Trnavská teplárenská GJH TA
Faktúra 107 odvoz biologického odpadu 4/2016 28,80 s DPH 10.05.2016 ASA GJH TA
Faktúra 108 telefónny poplatok 4/2016 18,13 s DPH 10.05.2016 Slovak Telekom GJH TA
Faktúra 109 telefónne poplatky 4/2016 83,53 s DPH 11.05.2016 Slovak Telekom GJH TA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2854