• Ponuka KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI v školskom roku 2023/2024

   Názov krúžku

   Vyučujúci

   Fitness

   PaedDr. Bohumír Chatrnuch

   Floorball

   PaedDr. Bohumír Chatrnuch

   Volejbal

   Mgr. Tobiáš Prokop

   Spoločenské tance

   Mgr. Tobiáš Prokop

   Wushu – čínske bojové umenie

   Mgr. Sandra Šprinková

   Environmentálno-turistický krúžok

   Mgr. Natalie Lackovič Križanová

   Žurnalistický krúžok

   Mgr. Dominika Vargová

   Krúžok mladých literárnych autorov

   Mgr. Lukáš Jánošík

   Jazykovedný krúžok

   Mgr. Silvia Kövérová

   Debatný krúžok

   PaedDr. Bibiána Jurčová

   Čitateľský krúžok

   Mgr. Magdaléna Čarnogurská

   Príprava na skúšky z FRJ DELF scolaire

   Mgr. Magdaléna Čarnogurská

   Krúžok kaligrafie

   Mgr. Anna Ďurišová

   Kreatívny krúžok

   RNDr. Andrea Bánová

   Krúžok geografickej olympiády

   RNDr. Andrea Bánová

   Krúžok analógovej fotografie

   RNDr. Andrea Bánová

   Krúžok hravej matematiky

   Mgr. Milada Peková

   Krúžok digitálnych zručností

   Mgr. Ján Strmeň

   Chémia v pokusoch a projektoch

   Mgr. Róbert Knap

   Modelové otázky z chémie

   Mgr. Róbert Knap