1. projekt  zameraný na získanie medzinárodného diplomu Delf scolaire v jazykových úrovniach   A1, A2, B1, B2