• Oznamy jedálne

     • Oznamy vedúcej ŠJ

     •  

      Od 16.09.2020 sa budú vydávať náhradné lístky na odobratie stravy  v školskej jedálni 

      iba v čase prestávok od 10:30 do 10:40 hod. a od 11:25 do 11:40 hod.

       Prosíme všetkých stravníkov aby dodržali vyhradený termín nakoľko v inom čase im nebude umožnené vyzdvihnutie náhradnej stravenky. Náhradné stravenky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii hospodárky školy.

      Ďakujeme.

      Henrieta Gabrišková
      Vedúca ŠJ

       


       

      Od 01.09.2020 bude v školskej jedálni zavedený nový systém párovania platieb za stravu. Prosíme všetkých rodičov, aby už v mesiaci august pri úhrade stravy zvolili jedinečný variabilný symbol, ktorý má každé dieťa pridelené v systéme ako číslo stravníka (nájdete ho aj na www.strava.cz v okienku informácie). Bez správneho variabilného symbolu nepriradí systém platbu a vráti ju na účet odosielateľa. Pripomíname rodičom, že šekové poukážky na úhradu stravy budú vytlačené iba stravníkom ktorí o to požiadajú osobne v kancelárii hospodárky školy alebo písomne na mail: gabriskova.henrieta@zupa-tt.sk


      Ďakujeme.

      Henrieta Gabrišková
      Vedúca ŠJ