Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1/2011 faktura plyn 1_2011 s DPH 03.01.2011
Faktúra 35 oprava chladničky 102,00 s DPH 19.02.2016 Plaštiak GJH TA
Faktúra 28 tonery 248,36 s DPH 12.02.2016 HESO-COM TA GJH TA
Faktúra 29 vodné a stočné 1/2016 439,56 s DPH 12.02.2016 Trnavská vodárenská spoločnosť GJH TA
Faktúra 30 hygienický materiál -12,00 s DPH 12.02.2016 Tatrachema GJH TA
Faktúra 31 tepelná energia 1/2016 vyučt. 2 760,00 s DPH 15.02.2016 Trnavská teplárenská GJH TA
Faktúra 32 lyžiarsky kurz 7 050,00 s DPH 15.02.2016 Tatra Reisen Brezno GJH TA
Faktúra 34 čistiace prostriedky 48,31 s DPH 19.02.2016 Silmar GJH TA
Faktúra 33 tlačivá 83,58 s DPH 18.02.2016 ŠEVT GJH TA
Faktúra 36 služby počítačovej siete SANET I.Q.2016 149,37 s DPH 22.02.2016 Združenie používateľov SA dátovej siete GJH TA
Faktúra 26 odvoz biologického odpadu 1/2016 21,60 s DPH 10.02.2016 ASA GJH TA
Faktúra 37 počítač 521,88 s DPH 24.02.2016 ERC systems GJH TA
Faktúra 38 Mikroténová zástera 21,60 s DPH 26.02.2016 AG foods Pezinok GJH TA
Faktúra 40 elektrická energia 3/2016 951,46 s DPH 02.03.2016 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 41 materiál 123,86 s DPH 02.03.2016 TGR GJH TA
Faktúra 42 plyn 3/2016 284,00 s DPH 02.03.2016 SPP GJH TA
Faktúra 43 audit bezpečnostnej siete 2/2016 58,80 s DPH 03.03.2016 Slovak Telekom GJH TA
Faktúra 44 poplatok za spracovanie PC siete 2/2016 360,00 s DPH 03.03.2016 Tatra Reisen Brezno GJH TA
Faktúra 27 údržba kopírovacieho stroja 92,00 s DPH 11.02.2016 FOTEC TA GJH TA
Faktúra 25 údržba rozvodov UK 1/2016 752,84 s DPH 10.02.2016 ELFE GJH TA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2791