• Novinky

      • Oznam

      • V piatok, t.j. 25. septembra 2020 bude kvôli dezinfekcii školy skrátené vyučovanie. Hodiny budú trvať 30 minút, dĺžka prestávok zostáva zachovaná. Učí sa prvých 5 vyučovacích hodín.

       Harmonogram stravovania v tomto dni bude nasledovný:

       10 : 20  - Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta

       11 : 10 -  1. ročník, 2. ročník, Kvinta, Sexta

       11 : 20 -  3. ročník, 4. ročník, Septima, Oktáva

       Zvonenie_dna_25.9.2020.pdf​​​​​​​

      • Oznam

      • Zajtra, t.j. 22. septembra 2020 bude kvôli školeniu pedagogického zboru skrátené vyučovanie. Hodiny budú trvať 30 minút, dĺžka prestávok zostáva zachovaná. Učí sa prvých 5 vyučovacích hodín.

       Harmonogram stravovania v tomto dni bude nasledovný:

       10 : 20  - Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta

       11 : 10 -  1. ročník, 2. ročník, Kvinta, Sexta

       11 : 20 -  3. ročník, 4. ročník, Septima, Oktáva

       Zvonenie_dna_22.9.2020.pdf​​​​​​​

      • Školy a rúška - opatrenie do 1. 10. 2020

      • Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

       Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

       Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      • Výdaj stravy od 16. septembra 2020

      • Na základe rozhodnutia Odboru školstva, vedy a výskumu Trnavského samosprávneho kraja oznamujeme, že od 16. septembra 2020 bude školská jedáleň fungovať v obvyklom režime.

       Upozorňujeme stravníkov, aby sa nezabudli prihlásiť na stravu na www.strava.cz.

      • Výsledky volieb do rady školy - rodičia

      • Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy pri Gymnáziu Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava za zástupcov rodičov konaných dňa 10. septembra 2020.

       • O zvolenie sa uchádzali štyria rodičia.
       • Prvé kolo volieb bolo pre nesplnenie podmienky 50% účasti voličov neúspešné.
       • Voľby rodičov sa v druhom kole zúčastnilo 15 rodičov.
       • Odovzdaných platných hlasovacích lístkov v druhom kole: 15

       Umiestnenie úspešných kandidátov po druhom kole volieb:

        

       1. JUDr. Juraj Franta                                15 hlasov
       2. Ing. Alena Gergelová                           10 hlasov
       3. Ing. Marcela Ondrejková                      10 hlasov
       4. doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.        8 hlasov (náhradníčka)
      • Voľby do Rady školy - rodičia

      • Riaditeľka Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava Ing. Marianna Katreniaková v súčinnosti s predsedom Rady rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave Ing. Radoslavom Bérešom,

       zvoláva na 10. septembra 2020 o 16.00 h

       pred hlavný vchod Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava,

       rodičov žiakov školy, za účelom voľby troch členov Rady školy, zo zástupcov rodičov.

       V prípade, že sa voľba o 16.00 h nebude môcť uskutočniť z dôvodu nenaplnenia nadpolovičnej väčšiny rodičov žiakov, riaditeľka Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Ing. Marianna Katreniaková, v súčinnosti s predsedom Rady rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave Ing. Radoslavom Bérešom,

       zvolá na 10. septembra 2020 o 16.15 h

       pred hlavný vchod Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

       rodičov žiakov školy, za účelom opakovanej voľby troch členov Rady školy, zo zástupcov rodičov.

       Predseda Rady rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave Ing. Radoslav Béreš vyzýva rodičov žiakov školy v súlade s § 1 ods. 7 Vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, o návrh kandidátov na voleného člena Rady školy, pričom kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

       Návrhy kandidátov s naskenovaným predchádzajúcim písomným súhlasom kandidáta je potrebné zaslať v termíne do 12.00 h dňa 9. septembra 2020 jedným e- mailom súčasne na uvedené adresy:


       vadovicova.zuzana@zupa-tt.sk

       kristina.zoldosova@truni.sk

        

        

       JUDr. Juraj Franta, v.z.  

       člen výkonného výboru Rodičovskej rady

      • Blahoželáme

      • Úspech žiačky nášho gymnázia Kristínky z 1.B  – 3. miesto na SEMIFINÁLE súťaže SPIEVAM PO FRANCÚZSKY v Banskej Bystrici.

      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Foto: Richard Tomík

                   Naši maturanti sa i napriek obmedzeniam z dôvodu koronavírusu rozlúčili s našou ALMA MATER dôstojne.

                   7. júna 2020 si študenti 4.A, 4.B, OKTÁVY a 5.E za prítomnosti vedenia školy a zástupcov RŠ prevzali maturitné vysvedčenia od svojich triednych učiteľov. Ak chcete aspoň trochu nahliadnuť do atmosféry rozlúčky, prezrite si priloženú galériu fotografií.