• Svet médií 2019

     • Organizačné pokyny

      Dňa 29. novembra 2019 sa žiaci štvorročného štúdia, bilingválneho štúdia a vyšších ročníkov osemročného štúdia zúčastnia vzdelávacej prednášky v rámci projektu Svet médií.

      29. november. 2019___nahradny_rozvrh_pre_nizsie_rocniky_osemrocneho_studia.pdf

      Svet_medii_-_pokyny_k_organizacii_podujatia.pdf

                                                                                                                            Ing. Marianna Katreniaková

                                                                                                                                      riaditeľka školy


     • Ako sme oslávili náš deň

     • Neexistuje snáď lepší spôsob, ako osláviť Deň študentstva, ako na jeden deň zabudnúť, že sme študentmi a namiesto toho zažiť nevšedné dopoludnie plné pútavých prednášok a workshopov. A presne to sa nám tento rok podarilo.

      18. november 2019 sa do dejín našej školy už navždy zapíše ako ten vysnený pondelok, kedy sme sa neučili. Teda, nie až tak doslova. Síce bez kníh a zošitov, no aj tak sme si domov odniesli plno obohacujúcich informácií, sviežich poznatkov a v neposlednom rade neobyčajných zážitkov.  A to všetko vďaka rôznym besedám, ktoré sa konali za múrmi nášho gymnázia. Študenti mali možnosť dozvedieť sa viac o zoológii prostredníctvom zaujímavej prednášky pána Prokopa. Tento workshop zaiste potešil každého milovníka prírody, ktorých na našom gymnáziu rozhodne nie je málo. Taktiež sme si mohli vypočuť čo-to o skautingu vďaka Šimonovi Kúdelovi zo IV.A, ktorý aj veľmi ochotne odpovedal na všetky naše otázky týkajúce sa tejto, pre niektorých pozoruhodnej, záľuby. Ďalšou, nemenej zaujímavou „zastávkou“ na našej ceste naprieč GJH bola výroba mydla v podaní žiačky IV.A Frederiky Malej. Pani Šinková svojou prednáškou o numerológii určite zaujala nejedného študenta našej školy. Predsa len, myšlienka, že sme všetci ovplyvňovaní matematikou, je naozaj zaujímavá. Ba čo viac, že dokonca aj tá hrozná „0“ nie je až tak nepodstatná, ako si väčšina môže myslieť, opak je pravdou – tí, ktorí sa narodili s nulou vo svojom roku sú tu preto, aby spájali generácie medzi sebou. Ide o akúsi nápomocnú úlohu podobne ako u záchranárskeho psíka, ktorý nás prišiel navštíviť so Soňou Kloknerovou zo IV.A. Ich spoločná prednáška bezpochybne priniesla nám všetkým nové poznatky do života, či už sa jedná o rôzne bonusové znalosti alebo životné múdra, ktoré nám pomôžu nájsť náš zmysel.

      A preto dúfame, že podobne zaujímavé prednášky budú do programu zaradené aj nabudúce. Medzitým počúvnime, čo nám radí naše životné číslo a poďme rovnako ako Soňa Kloknerová pomáhať ostatným či prejaviť svoj talent, aby sme aj my všetci mali čo najviac zážitkov, s ktorými by sme sa  mohli nabudúce podeliť.

       

      Alexandra Sobotovičová, Adriana Šinková

      Sexta A

     • Smrekove dni 2019

     • Príjemné stretnutie a beseda so spisovateľmi v rámci Smrekovho festivalu a spolupráce s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave.

     • Kúsok tepla

     • V dňoch od 25. 11. do 29. 11. 2019 sa na našej škole uskutoční zbierka zimnej obuvi a ponožiek v rámci celotrnavského dobrovoľníckeho projektu s názvom Kúsok tepla. Zapojiť sa môžete prinesením zimnej obuvi alebo ponožiek v dobrom stave do vestibulu našej školy do pripravených krabíc. Vopred vám všetkým ďakujeme aj v mene núdznych ľudí, ktorým takýmto spôsobom veľmi konkrétne pomôžete.

     • Oznam riaditeľky školy

     • 19. 11. 2019

      Ďakujem všetkým pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom a študentom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave, organizácii a kultúrnom programe osláv 100.-tého výročia GJH.

       

      Od zajtra 20. 11. 2019 je zmena rozvrhu! Prosím, pozrite si zmeny!

                                                                                                                                   

       

       

    • Zóna bez peňazí 2019
     • Zóna bez peňazí 2019

     • Tak a máme to šťastne a úspešne za sebou! Narobení, unavení, spotení, nabehaní, ale spokojní, s pocitom dobre vykonanej práce a s pocitom, že aj my sme urobili kus práce pre zníženie odpadu a záchranu našej planéty!

      Zona_bez_penazi_2019.pdf

       

    • Brusel
     • Brusel

     • Ako sme vás pred časom informovali, v júni 2019 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo súťaže Mladý digitálny Európan, na ktorom reprezentovali našu školu piati súťažiaci:

      Matej Vadovič,  Marek Vasiľko, Ján Cipár, Simon Pavlovič a Christian Izakovič

      Brusel_22.10.-24.10.2019_.pdf

    • Chobotničky
     • Chobotničky

     • 18.októbra 2019 sme sa opäť stretli s dievčatami našej školy na kreatívnej noci /a popoludní/ a slávnostne sme medzi nami privítali aj dvoch chlapcov:

      Šimona Hornáčka z 1.B a Lukáša Košinu z 2.B!

      Popoludnie aj veľkú časť noci sme strávili háčkovaním chobotničiek a čiapočiek pre predčasne narodené bábätká. Medzi „starými“ harcovníčkami sa ale našlo veľa nových tvárí, ktoré tento projekt zaujal. Chobotničky pre srdiečkové detičky  aktívne podporujeme aj vďaka vedeniu školy, Rade rodičov pri GJH a hospodárskej správe.

      Chobotnicky_GJH_18.10.2019.pdf

       

     • OZNAM

     • Milí rodičia,

      v piatok, 13.9.2019, bola v celom objekte školy vykonaná dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu.

      Mgr. Monika Glasová - poverená riadením školy

     • Oznamy vedúcej školskej jedálne

     • Podmienky_stravovania.pdf

      Za__pisny___li__stok_na_stravovanie.pdf

       

       

       

                                                                                               Henrieta Gabrišková

                                                                                      vedúca školskej jedálne pri GJH

       

     • Dôležitý oznam pre stravníkov

     •      

      viac tu:

      1. Úprava ceny stravného

      Príloha č.1 k Dodatku č.3 k VZN TTSK č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. S účinnosťou od 01.09.2019.

       

      Cena za stravu pre žiaka od 15 do 19 rokov

                                                / kvinta-oktáva, 1.- 4. ročník / sa upravuje na sumu 1,61 eura.

       

      Cena za stravu pre žiaka od 11 do 15 rokov

                                              / prima až kvarta / sa upravuje na sumu 1,50 eura.

       

      2. Zmena spôsobu preukazovania sa pri odbere na stravy

              Od 1.9.2019 sa výdaj stravy realizuje pre žiakov už iba na preukaz ISIC, pred prvým výdajom stravy (minimálne deň vpored) je nutné si prísť aktivovať preukaz ISIC do kancelárie hospodárky školy. Túto aktiváciu je možné zrealizovať aj v čase letných prázdnin v termíne od 19.8.2019 v čase 8:00-12:00.