• Voľné pracovné miesta

        • Školská jedáleň hľadá pomocnú silu na zastupovanie počas dlhodobej PN-ky s vysokým predpokladom uzatvorenia trvalého pracovného pomeru termín nástupu ihneď.

          Mgr. Monika Glasová - poverená riadením školy