Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  A 105 III. A
  A 107 III. B
  A 108 IV. E
  A 206 Sekunda A
  A 208 III. DA
  A 209 Kvinta A
  A 211 Sexta A
  A 212
  A 303
  A 314 ETV
  A 315
  A 317
  A 319 Kvarta A
  A 320 I. CA
  A 403
  A 414 Oktáva A
  A 415 IV. A
  A 417
  A 419 IV. B
IV. C
  A 420 III. CA
  Anglická knižnica
  C 202 Tercia A
  C 204 II. DA
  C 205 I. B
  C 207 II. A
  C 302 II. B
  C 304 I. A
  C 305 Príma A
  C 402 II. CA
  C 404 I. DA
  C 405 Septima A
  Kabinet anglického jazyka 1
  Kabinet anglického jazyka 2
  Kabinet biológie
  Kabinet dejepisu 1
  Kabinet dejepisu 2
  Kabinet francúzskeho jazyka
  Kabinet fyziky
  Kabinet geografie
  Kabinet informatiky
  Kabinet matematiky
  Kabinet matematiky 1
  Kabinet nemeckého jazyka
  Kabinet SJL
  Kabinet výchov
  Kopírovanie
  Malá zasadačka M.ZAS.
  Sklad učebníc
  Tabletová učebňa TAB
  Učebňa anglického jazyka 1 A1
  Učebňa anglického jazyka 2 A 2
  Učebňa biológie BL
  Učebňa dejepisu a občianskej náuky DEJ, OBN
  Učebňa francúzskeho jazyka 1
  Učebňa francúzskeho jazyka 2 UFrj2
  Učebňa fyziky FL
  Učebňa geografie UG
  Učebňa chémie CHL
  Učebňa informatiky 1 I1
  Učebňa informatiky 2 C 310
  Učebňa informatiky 3 A 302
  Učebňa informatiky 4 A 303
  Učebňa kontinuálneho vzdelávania UKV
  Učebňa matematiky UMat
  Učebňa náboženstva UN
  Učebňa nemeckého jazyka N1 - C 212 N1
  Učebňa nemeckého jazyka N2 - C 213 N2
  Učebňa slovenského jazyka a literatúry USjl
  Učebňa umenia a kultúry UMK
  Zborovňa ZBO

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018