• Dôležité termíny 2023/2024

    • 04. 09. 2023 

     Otvorenie školského roka – začiatok vyučovania 

     11. 09. 2023 

     Triedne a plenárne ZRPŠ 

     30. 09. 2023 

     Prihlášky na maturitné skúšky 

     09. – 13. 10. 2023 

     Výmenný pobyt Sangerhausen 

     09. 10. 2023 

     Výmenný pobyt Rokycany 

     30. 10. – 31. 10. 2023 

     Jesenné prázdniny 

     20. 11. 2023 

     Klasifikačná porada za 1. štvrťrok 

     20. 11. 2023 

     Triedne ZRPŠ 

     23. 12. 2023 – 07. 01. 2024 

     Vianočné prázdniny 

     29. 01. 2024 

     Klasifikačná porada za 1. polrok  

     31. 01. 2024 

     Koniec školského vyučovania v 1. polroku 

     01.02. 2024 

     Začiatok školského vyučovania v 2. polroku 

     04. 03. – 08. 03. 2024 

     Jarné prázdniny 

     12. 03. 2024 

     EČ a PFIČ Slovenský jazyk a literatúra 

     13. 03. 2024 

     EČ a PFIČ Cudzie jazyky 

     14. 03. 2024 

     EČ Matematika 

     20. 03. 2024 

     Testovanie 9 

     28. 03. – 02. 04. 2024 

     Veľkonočné prázdniny 

     15. 04. 2024 

     Klasifikačná porada za 3. štvrťrok 

     15. 04. 2024 

     Triedne ZRPŠ 

     29. 04. 2024 

     Talentové prijímacie skúšky 1. termín 

     02. 05. 2024 

     Prijímacie skúšky 4-ročný a 8-ročný odbor 1. termín 

     06. 05. 2024 

     Prijímacie skúšky 4-ročný a 8-ročný odbor 2. termín 

     09. 05. 2024 

     Talentové prijímacie skúšky 2. termín 

     15. 05. 2024 

     Klasifikačná porada pre maturantov 

     20. – 24. 05. 2024 

     Akademický týždeň 

     27. – 31. 05. 2024 

     Ústne maturitné skúšky 

     05. 06. 2024 

     Slávnostné vyraďovanie absolventov 

     20. 06. 2024 

     Výročná klasifikačná porada 

     21. 06. 2024 

     Koniec školského roka pre IV.CA a IV.DA 

     24. – 25. 06. 2024 

     Ústne maturitné skúšky pre IV.CA a IV.DA 

     24. – 27. 2024 

     Školské výlety 

     28. 06. 2024 

     Koniec školského vyučovania v 2. polroku