• Voľné pracovné miesta

    • Hľadáme učiteľa/učiteľku MAT, INF

     Pozícia: Učiteľ/učiteľka matematiky a informatiky 

     Termín nástupu: 8.1.2020, prípadne dohoda 

     Úväzok: skrátený, 14 hod. 

     Vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     Pracovná náplň: výchova a vzdelávanie – matematika, informatika Plat: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Hľadáme učiteľa/učiteľku BIO, ANJ, INF 

     Pozícia:                       Učiteľ/ka biológie, anglického jazyka, informatiky

     Termín nástupu:         1.2.2020, prípadne dohoda

     Úväzok:                      plný

     Vzdelanie:                  podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných                                               zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Pracovná náplň:          výchova a vzdelávanie 

     Plat:                            v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone                                     práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových                                       tried a platových stupňov.