• Voľné pracovné miesta

    • Hľadáme učiteľa/učiteľku INF

     Pozícia: Učiteľ/učiteľka informatiky 

     Vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     Pracovná náplň: výchova a vzdelávanie – informatika 

     Plat: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov.

      

     Hľadáme spoľahlivého, šikovného školníka                 

     Termín nástupu:          dohodou, ihneď

     Úväzok:                      plný

     Vzdelanie:                  stredoškolské

     Pracovná náplň:          školnícka práca vrátane jednoduchých opráv a bežnej údržby školy, zabezpečovanie prevádzkyschopnosti školy, bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám, spolupráca s firmami, ktoré zabezpečujú bezpečnú prevádzku zariadení školy

     Plat:                            v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov.

     Požiadavky na zamestnanca: spoľahlivosť, manuálna zručnosť, analyzovanie a riešenie problémov, samostatné organizovanie a plánovanie práce, ochota a komunikácia (jednanie s ľuďmi), vodičský preukaz sk. B, zváračský preukaz výhodou, prípadne možnosť urobiť zváračský kurz