• Novinky

      • Olympiáda v nemeckom jazyku - Okresné kolo


      • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 16. januára 2020 v Kalokagatii – CVČ v Trnave.

       S. VADOVIČ z triedy oktáva A sa umiestnil na 1. mieste v kategórii 2B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

       M. V. JANČOVIČ z triedy tercia A sa umiestnil na 2. mieste v kategórii 1B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

       P. CHRENKOVÁ z triedy príma A obsadila 2. miesto v kategórii 1A.

       E. BOBOŇKOVÁ z triedy sekunda A obsadila 3. miesto v kategórii 1A.

       Všetkým blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

       Adriana Czakóová

      • Olympiáda v anglickom jazyku - Okresné kolo

      • Dňa 15. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom nás naši žiaci úspešne reprezentovali.

       J. Béreš (Kvarta A): 1. miesto - kategória 1B
       O. Molnár (Septima A): 1. miesto - kategória 2B
       A. J. Eaton (4.DA): 1. miesto - kategória 2C2

       Všetci postupujú do krajského kola.

       Blahoželáme!


       Anita Dúbravská 

      • Geografická olympiáda 2019/2020 - Školské kolo

      • Víťazi a postupujúci do okresného kola:

        

       Príma

       1. Lukačovič M. /78,5 b./
       2. Mach M. /76 b./

       Sekunda

       1. Opeta M. /70 b./
       2. Končal S. /68 b./

       Tercia

       1. Straka Ľ. /83 b./
       2. Bodocká Ch. /82 b./

       Kvarta

       1. Lukačovič J. /88 b./
       2. Hornáková A. /87 b./

        

       Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách!

        

       Andrea Bánová

      • Naše študentky majsterkami okresu v halovom futsale

      • Študentky nášho gymnázia sa stali majsterkami okresu v halovom futsale stredných škôl. Piatok 10. 01. v Mestskej športovej hale porazili silné súperky zo SOŠ OaS a SPŠ Dopravnej. Srdečne gratulujem a ďakujem za pedagogický dozor p. Löfflerovej.

       František Trungel

      • Výsledková listina školského kola biologickej olympiády 2019/2020

      • Kategória A

       1. miesto - M. Haršanyi
       2. miesto - F. Malá
       3. miesto - A. Binka
       4. miesto - M. Hutera
       5. miesto - A. Drobná
       6. miesto - M. Šimlaštík

        

       Kategória B

       1. miesto - E. Stanová
       2. miesto - A. Ferech
       3. miesto - Š. Hornáček

        

       Gratulujeme!

       Sylvia Slobodová