• Testovanie 9

     • V minulom školskom roku 2018/2019 dosiahla naša škola výborné výsledky Monitoru pre 9. ročník ZŠ (kvartu gymnázií) T9. V rámci Slovenskej republiky sme sa umiestnili na 4. mieste so slovenským jazykom a na 10. mieste s matematikou. V Trnavskom kraji sme v oboch predmetoch obsadili 1. miesto!

      Veríme, že vďaka našim študentom tento úspech zopakujeme aj v tomto školskom roku.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - Okresné kolo


     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 16. januára 2020 v Kalokagatii – CVČ v Trnave.

      S. VADOVIČ z triedy oktáva A sa umiestnil na 1. mieste v kategórii 2B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

      M. V. JANČOVIČ z triedy tercia A sa umiestnil na 2. mieste v kategórii 1B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

      P. CHRENKOVÁ z triedy príma A obsadila 2. miesto v kategórii 1A.

      E. BOBOŇKOVÁ z triedy sekunda A obsadila 3. miesto v kategórii 1A.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

      Adriana Czakóová

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Okresné kolo

     • Dňa 15. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom nás naši žiaci úspešne reprezentovali.

      J. Béreš (Kvarta A): 1. miesto - kategória 1B
      O. Molnár (Septima A): 1. miesto - kategória 2B
      A. J. Eaton (4.DA): 1. miesto - kategória 2C2

      Všetci postupujú do krajského kola.

      Blahoželáme!


      Anita Dúbravská 

     • Olympiáda z anglického jazyka - Okresné kolo

     • Gratulujeme nášmu študentovi, J. Bérešovi, ktorý na okresnom kole Olympiády z anglického jazyka získal v kategórii 1B 1. miesto!

      Slávka Sobotová

     • Geografická olympiáda 2019/2020 - Školské kolo

     • Víťazi a postupujúci do okresného kola:

       

      Príma

      1. Lukačovič M. /78,5 b./
      2. Mach M. /76 b./

      Sekunda

      1. Opeta M. /70 b./
      2. Končal S. /68 b./

      Tercia

      1. Straka Ľ. /83 b./
      2. Bodocká Ch. /82 b./

      Kvarta

      1. Lukačovič J. /88 b./
      2. Hornáková A. /87 b./

       

      Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách!

       

      Andrea Bánová

     • Naše študentky majsterkami okresu v halovom futsale

     • Študentky nášho gymnázia sa stali majsterkami okresu v halovom futsale stredných škôl. Piatok 10. 01. v Mestskej športovej hale porazili silné súperky zo SOŠ OaS a SPŠ Dopravnej. Srdečne gratulujem a ďakujem za pedagogický dozor p. Löfflerovej.

      František Trungel

     • Výsledková listina školského kola biologickej olympiády 2019/2020

     • Kategória A

      1. miesto - M. Haršanyi
      2. miesto - F. Malá
      3. miesto - A. Binka
      4. miesto - M. Hutera
      5. miesto - A. Drobná
      6. miesto - M. Šimlaštík

       

      Kategória B

      1. miesto - E. Stanová
      2. miesto - A. Ferech
      3. miesto - Š. Hornáček

       

      Gratulujeme!

      Sylvia Slobodová