• OZNAM

     • Milí rodičia,

      v piatok, 13.9.2019, bola v celom objekte školy vykonaná dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu.

      Mgr. Monika Glasová - poverená riadením školy