Navigácia

Oznamy predsedu RR

Rada rodičov

Predseda Rady rodičov: Ing. Radoslav Béreš

 

číslo účtu Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave:   0045548723/0900

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovy_RR_pri_GJH.pdf