• Oxford, Spojené kráľovstvo

    Mala som to šťastie zúčastniť sa tohtoročného programu vzdelávania učiteľov prostredníctvom organizácie Erasmus. Vybrala som si týždenný kurz “CLIL Methodology and Language Improvement” a školu Regent Oxford, čo sa mi potvrdilo ako vynikajúca voľba, nakoľko som bola veľmi spokojná.

    Kurz “CLIL Methodology and Language Improvement” som chcela absolvovať keďže som zatiaľ nováčikom v učení v bilingválnych triedach a učiteľka po materskej dovolenke potrebuje trocha “oprášiť” vedomosti smiley.

    Škola fungovala na profesionálnej úrovni, poskytovala maximálny komfort pre študentov (krásne priestory, občerstvenie, vybavenie, milí a priateľskí zamestnanci, služby, atď.).

    Každý týždeň bol oficiálne vyhlásený študent týždňa, oslavovali sa narodeniny študentov spolu so šampanským a tortou smiley. A s každým študentom sa lúčili veľmi veľkolepo - v záhrade školy za prítomnosti všetkých a každý z odchádzajúcich študentov dostal priestor na pár rozlúčkových slov.

    Vyučovanie začínalo tradične o 9:00. Každé ráno 8:45 mal niekto iný prezentáciu na projektore v spoločenskej miestnosti (niekto zo študentov, učiteľov, či samotná riaditeľka - pripravila si napr. motivačnú, veľmi povzbudzujúcu prezentáciu o profesionalite).

    Na hodinách sme mali skvelých učiteľov, ktorí nás zahŕňali množstvom vedomostí, iným pohľadom na obsah výučby a jej formu. U mňa, osobne, prebiehali neskutočné emócie, vynárali sa spomienky, aj vedomosti z univerzity, nostalgia smiley. Všetko ma to ohromne “nakoplo”, všetci študenti sme boli súdržní a srdeční voči sebe, panovala výborná nálada, mix kultúr.... Po škole sme spolu navštívili múzeá, prehliadku mesta, atď.

     

    Výučba mi dala veľmi veľa, ale hlavne aj preto, že nás bolo na hodine iba 5, všetci sme mali priestor sa vyjadriť a navzájom konzultovať naše postoje, názory, postrehy.

    Ako som už spomenula, po škole si študenti mohli vybrať rôzne aktivity, či už šport, alebo návšteva múzeí, alebo ďalšiu prednášku. Samozrejme k dispozícii bola študovňa s knižnicou a počítačmi.

    Ubytovaná som bola u mladej anglickej rodiny, čo je znovu príležitosť navyše pre precvičenie si cudzieho jazyka. Môžem však potvrdiť aj odvrátenú stranu Británie - nedbalú čistotu v ich domácnostiach smiley. Ale na druhej strane rodina bola veľmi milá.

    Mgr. Karin Zamborská


    Canterbury, Spojené kráľovstvo

    Skvelý kurz, skvelý učiteľ aj priatelia! 

    Každému by som dopriala takúto úžasnú príležitosť! Po piatich rokoch som mala znovu šancu ísť do Canterbury na kurz dramatické techniky na hodinách anglického jazyka. Mali sme učiteľa, ktorý je skvelý odborník v oblasti pedagogickej i v oblasti tímového koučingu, pretože pracuje s top manažmentom svetových firiem ako napríklad Chanell, kde učí ľudí spolupracovať a tvoriť tak, aby sa vzájomne obohacovali.

    My sme boli skupina ľudí z rôznych krajín sveta, rôznych škôl a vedomostí s menším či väčším sebavedomím. Náš učiteľ vedel presne, ako dávkovať informácie, aby sme si najprv vybudovali vzťahy v skupine, potom sa zoznámili s rôznymi technikami v praxi a naučili sa budovať si sebavedomie potrebné do práce s improvizačnými technikami.

    Naučili sme sa, ako používať improvizačné techniky v rôznych častiach vyučovania, pochopili sme, aké je dôležité budovať tvorivú atmosféru v skupine a čím ju možno dosiahnuť, dozvedeli sme sa, ako využívať rytmus, dýchanie, prízvuk. Zistili sme, že je veľmi dôležitá postupnosť pri využívaní improvizačných techník, aby žiaci získali potrebné zručnosti a odvahu sami tvoriť.

    V našej skupine sa z nás stal jednoliaty celok pripravený na rôzne výzvy v rámci skupinovej spolupráce pri uplatnení rôznych dramatických techník.

    Spoznali sme dôležitosť pochopenia statusu vo vyučovacom procese i osobnom živote a z učiteľov s nízkym statusom sa postupne stali motivovaní a  zdravo sebavedomí ľudia, za čo ďakujeme bravúrnej práci Petra Dyera.

    PaedDr. Manuela Sorádová


    Canterbury, Spojené kráľovstvo

    V polovici júla som sa zúčastnila vzdelávacieho programu pre učiteľov v anglickom Canterbury. Vzdelávanie bolo financované z grantu Erasmus +, ktorý sa našej škole podarilo v tomto roku získať.

    Ako učiteľka angličtiny v bilingválnom gymnáziu som si zvolila dvojtýždňový program s názvom Teaching Advanced Students, keďže som pociťovala potrebu doplniť si vzdelanie v práci s pokročilými žiakmi. Vzdelávanie poskytuje organizácia Pilgrims so sídlom v Canterbury, Kent a prebiehalo v areáli University of Kent. Pilgrims spolupracuje so špičkovými trénermi z celého sveta. Mojou trénerkou bola Linda z Argentíny.

     

    Náplňou vzdelávacieho programu bola predovšetkým metodológia výučby pokročilých žiakov, ale aj zlepšenie jazykovej úrovne účastníkov. Pracovali sme v skupine s ôsmimi účastníkmi z celej Európy. Linda nás uviedla do problematiky rôznych vyučovacích metód a aj sami sme si vyskúšali rôzne techniky na osvojenie a precvičovanie si slovnej zásoby, práce s autentickými materiálmi ako sú krátke filmy, videá a iné vizuálne materiály z internetu. Zaujímavá bola práca s umeleckými textami, vrátane tvorby vlastných básní.   Načreli sme aj do problematiky súčasnej angličtiny. Neodmysliteľnou súčasťou výučby na pokročilej úrovni je aj písanie formálnych útvarov alebo kreatívne písanie, takže uvedenie do problematiky metód hodnotenia písomného prejavu sme veľmi ocenili.

    Vzdelávanie v Pilgrims však nie je vždy len o usilovnej práci, ale aj nadväzovaní kontaktov s kolegami z celého sveta, zdieľaní a porovnávaní skúseností z vlastnej pedagogickej praxe. 

     

    Vzdelávanie v Anglicku naplnilo moje očakávania a dalo mi veľmi veľa. Podporilo moje sebavedomie ako učiteľky angličtiny, zvýšilo moju motiváciu neustále sa zlepšovať a dopĺňať si vzdelanie. Verím, že budem môcť svoje skúsenosti využiť nielen pri práci so žiakmi v našej škole, ale že ich budem môcť posunúť ďalej aj svojim kolegom.

    Mgr. Anita Dúbravská


    Canterbury, Spojené kráľovstvo

    Gymnázium Jána Hollého sa v školskom roku 2016/2017 zapojilo do projektu ERASMUS+. Ja a moje štyri kolegyne sme si vybrali jeden z jazykových a vzdelávacích kurzov na niektorej univerzite alebo jazykovej škole vo Veľkej Británii. Počas prázdnin sme sa nerozhodli oddychovať, ale využiť čas na svoj profesijný rast a načerpanie inšpirácie, ktorá sa v tomto zamestnaní tak veľmi zíde. Časť výdavkov bola vďaka projektu ERASMUS+ hradená z prostriedkov Európskej únie.

    Mojím cieľom bola University of Kent, kde vzdelávacia spoločnosť Pilgrims organizuje už desaťročia trochu iné jazykové kurzy – ich heslom je „Pilgrims neučí jazyk, ale ľudí“. Kvôli bilingválnemu štúdiu, ktoré na našej škole beží už tretí rok, som si vybrala kurz CLIL pre učiteľov druhého stupňa.

    O CLIL-e som vedela relatívne málo, v podstate iba toľko, že ide o učenie odborného predmetu v cudzom jazyku, konkrétne v angličtine. Moja predstava o tom, ako bude kurz vyzerať a čo bude obnášať bola veľmi hmlistá, bola som plná očakávaní ale aj obáv, či také niečo vôbec zvládnem.

     

    V nedeľu 23. júla začala moja odysea do Spojeného kráľovstva. Do Viedne, z Viedne do Londýna, z letiska do centra a odtiaľ autobusom do Canterbury. Po dvanástich hodinách som konečne dorazila do cieľa a po chvíli blúdenia po areáli campusu som sa konečne dostala do svojej izby smiley.

    V pondelok ráno to všetko vypuklo. Zbežné zoznámenie sa s ostatnými účastníkmi kurzov, krátka prechádzka k budove, v ktorej kurzy prebiehali a slávnostné otvorenie dvojtýždňového pobytu v Canterbury. Rozdelenie do skupín a prvé stretnutie so Stefaniou Ballotto, našou trénerkou. Krátka exkurzia po campuse a šup, začíname naostro!

    Ako opísať samotný kurz? Začnem stručne faktami – „vyučovanie“ sa začínalo každý deň o 9. O pol 11 bola krátka pauza na kávu a stretnutie s ostatnými „študentmi“ z celého sveta – samozrejme Európy, ale aj Turecka, Číny či Japonska. Do 12.30 „hard work“, potom obedná prestávka do 14.00. A následne poobedné „session“ do 15.30. Poobede bola možnosť zapísať sa do dobrovoľných minikurzov na najrôznejšie témy a večer sa stretnúť s kolegami pri spievaní škótskych piesní, tancovaní bollywoodskych choreografií alebo írskych tancov, či pití čaju a odhaľovaní jeho tajomstiev.

    Človek by si pomyslel, že si vie aj lepšie predstaviť stráviť leto a svoju dovolenku ako sedieť v škole do pol štvrtej...ale musím povedať, že vďaka úžasnej učiteľke a zaujímavému obsahu kurzu som sa ani na 10 minút nenudila a čas bežal ako o závod.

     

    Stefi totiž kurz neviedla klasickým prednáškovým spôsobom, ale vtiahla nás do problematiky čisto prakticky, učenie bolo skôr intuitívne a neskutočné množstvo rôznych cvičení nám nedalo ani chvíľu na nudu či záhaľku.

    Niekoľko sessions nám odučili iní tréneri z ostatných skupín, a človek mal aspoň čas a priestor vyskúšať si iné postupy a odniesť si aj z nich niečo zaujímavé.

    Toľko inšpirácie! Toľko motivácie, ktorú som pociťovala každé popoludnie a nespočetné množstvo nápadov ako ich využiť na svojich hodinách!

     

    Hoci sa mohli aktivity spočiatku zdať chaotické, ku koncu sme všetci získali základnú predstavu o tom, čo je CLIL, aké sú jeho hlavné metódy a postupy. Každý z nás, a vzorka to bola veľmi rôznorodá -  učiteľ hudby a dirigent zo Španielska, učiteľky techniky, matematiky, biológie, geografie, angličtiny, dejepisu... každý sme si v CLIL našli niečo inšpirujúce a ostatným sme to ukázali posledný deň, keď si každý pripravil vzorovú CLIL-hodinu.

    Na dva týždne sa z nás stali študenti, boli sme ako špongie, ktoré nasávali všetky informácie, ktoré nám Stefi posunula. Keby aj moji študenti pracovali s takým zanietením, to by bola radosť učiť! smiley

     

    Poobede sme spolu spoznávali krásy Canterbury, svetoznámu katedrálu, čarovné uličky a previezli sme sa aj po kanáloch cez historické centrum a vypočuli si zaujímavé príbehy z jej histórie mesta. Moje kroky cez víkend smerovali na pobrežie do malebného Whitstable a Doveru na známe biele útesy, ktoré boli rovnako ohromujúce ako na obrázkoch na internete.

     

    Cez typické anglické počasie až po tradičné Fish & chips, Anglicko sa ukázalo v celej svojej kráse.

    Bol to fantastický zážitok, ktorý mi dodal obrovské množstvo inšpirácie. Podobný zážitok želám každému – študentom aj kolegom!

    Mgr. Jana Švabčíková


    Scarborough, Spojené kráľovstvo

    Tohto roku som mala možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu pre učiteľov prostredníctvom programu Erasmus +.

    Vzhľadom na predmet, ktorý momentálne učím- biológia v anglickom jazyku- som si vybrala z ponuky kurz CLIL- Methodology and Language improvement organizovaný jazykovou školou Anglolang Academy of English, v malom anglickom meste Scarborough.

    Napriek veľmi náročnej ceste do samotného Scarborough som svoje rozhodnutie neľutovala.

    Anglolang Academy of English sa nachádza v nádhernej starej budove viktoriánskeho štýlu a samotný Scarborough dýcha históriou a najmä pamiatkou Brontë sestier. 

    Škola je vybavená modernou technikou, ktorú učitelia neustále využívali a v prípade záujmu okamžite oboznámili, ako sa ňou narába.

    Samotní učitelia boli veľmi ústretoví, nikdy nemali problém prediskutovať akúkoľvek otázku alebo prijať iný názor či návrh. Každý študent mal možnosť sa zapojiť do aktivít či diskusie a okrem nových skúseností a zážitkov sme si odniesli obrovské množstvo nových nápadov a materiálov.

    Škola taktiež organizovala výlety, či už celodenné počas víkendov tak i kratšie poznávacie, počas ktorých sme mali možnosť vidieť okolie Scarborough, Yorku a.i.

    Možnosť ubytovania priamo v anglickej rodine mi dalo príležitosť troška oprášiť zabudnuté znalosti o kultúre a najmä miestnej kuchyni.

    Vynikajúca skúsenosť, ktorú každému len odporúčam a ďakujem za možnosť tam ísť.

    Mgr. Natalie Lackovič Križanová


    Co_mi_dal_Erasmus_.pdf

    ERASMUS_PLUS_2017.pdf

    ERASMUS__ZMLUVA.pdf