• PaedDr. Mariana Pavelková
   • PaedDr. Mariana PavelkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. A
   • Ing. Ľubica Pechanová
   • Ing. Ľubica PechanováUčiteľka
   • Mgr. Štefan Peko
   • Mgr. Štefan PekoUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. A
   • Mgr. Milada Peková
   • Mgr. Milada PekováUčiteľka
   • PaedDr. Zuzana Polláková
   • PaedDr. Zuzana PollákováUčiteľka
   • Mgr. Sylvia Slobodová
   • Mgr. Sylvia SlobodováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Oktáva A
   • Mgr. Slavka Sobotová
   • Mgr. Slavka SobotováUčiteľka
   • Mgr. Michaela Solčányová
   • Mgr. Michaela SolčányováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. DA
   • PaedDr. Manuela Sorádová
   • PaedDr. Manuela SorádováUčiteľka
   • PaedDr. Katarína Stanová
   • PaedDr. Katarína StanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. CA