• Mgr. Magdaléna Hrobárová
   • Mgr. Magdaléna HrobárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V. DA
   • PaedDr. Bohumír Chatrnuch
   • PaedDr. Bohumír ChatrnuchUčiteľ
    Triedny učiteľ: Kvinta A
   • Mgr. Jozef Ilavský
   • Mgr. Jozef IlavskýZástupca - štatutár
   • Mgr. Jana Ivančíková
   • Mgr. Jana IvančíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. B
   • Ing. Beata Janičková
   • Ing. Beata JaničkováUčiteľka
   • PhDr. Róbert Jurík
   • PhDr. Róbert JuríkUčiteľ
    Triedny učiteľ: Sexta A
   • Ing. Marianna Katreniaková
   • Ing. Marianna KatreniakováRiaditeľka
   • PaedDr. Ľubica Kláseková
   • PaedDr. Ľubica KlásekováUčiteľka
   • Mgr. Monika Klimovská
   • Mgr. Monika KlimovskáUčiteľka
   • Mgr. Róbert Knap
   • Mgr. Róbert KnapUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV. DA