• Mgr. Magdaléna Hrobárová
   • Mgr. Magdaléna HrobárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. DA
   • PaedDr. Bohumír Chatrnuch
   • PaedDr. Bohumír ChatrnuchUčiteľ
    Triedny učiteľ: Kvarta A
   • Mgr. Jozef Ilavský
   • Mgr. Jozef IlavskýZástupca - štatutár
   • Mgr. Jana Ivančíková
   • Mgr. Jana IvančíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. B
   • Ing. Beata Janičková
   • Ing. Beata JaničkováUčiteľka
   • PhDr. Róbert Jurík
   • PhDr. Róbert JuríkUčiteľ
    Triedny učiteľ: Kvinta A
   • Mgr. Monika Klimovská
   • Mgr. Monika KlimovskáUčiteľka
   • Mgr. Róbert Knap
   • Mgr. Róbert KnapUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. DA
   • Mgr. Silvia Kövérová
   • Mgr. Silvia KövérováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Tercia A
   • Mgr. Anna Krčová
   • Mgr. Anna KrčováUčiteľka