• Organizačná štruktúra školy

    • Riaditeľka školy:                                                              Ing. Marianna Katreniaková

     Zástupkyňa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť:             PaedDr. Katarína Stanová

     Zástupca pre technicko-ekonomickú činnosť:                 Mgr. Jozef Ilavský

     Koordinátor pre prevenciu:                                              PaedDr. Katarína Belanová

     Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu:   Mgr. Sylvia Slobodová

     Koordinátor pre environmentálnu činnosť:                     Mgr. Natalie Lackovič Križanová

     Koordinátor SOČ:                                                            Mgr. Milada Peková

     Koordinátor pre prácu s mládežou, ŽŠR:                         RNDr. Andrea Bánová

     BOZP:                                                                              Mgr. Ľubica Mikušová

     CO:                                                                                   Mgr. Štefan Peko

     Školský psychológ:                                                          Mgr. Jana Kovářová

     Špeciálny pedagóg:                                                          Mgr. Miroslava Ormandyová

     Predseda Rady rodičov:                                                   Ing. Radoslav Béreš

     Predseda Rady školy:                                                       Ing. Augustín Dubnička, PhD.

     Predseda Odborového združenia:                                    PhDr. Róbert Jurík