• Skrátené vyučovanie

    •  

     0.          7:20      -        7:50      10‘

     1.          8:00      -        8:30        5‘

     2.          8:35      -        9:05      10‘

     3.          9:15      -        9:45      10‘

     4.          9:55      -     10:25      15‘

     5.        10:40      -     11:10      20‘

     6.        11:30      -     12:00      15‘

     7.        12:15      -     12:45        5‘

     8.        12:50      -      13:20