• Predstavujeme vám našu školu

    • Milí žiaci základných škôl, milí ôsmaci, deviataci ale aj piataci!

      

     Viac informácií o škole, jej ponuke aj histórii nájdete:

      

     Gymnázium Jána Hollého oslávilo v roku 2019 sto rokov od svojho vzniku. Je najstaršou strednou školou v Trnave. Je to škola, ktorá spája dlhoročnú tradíciu s moderným prístupom k vzdelávaniu a pripravuje svojich žiakov na vysokoškolské štúdium na Slovensku aj v zahraničí.

     Našou snahou v škole je reagovať na potreby dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti či potrebu formovania znalostnej spoločnosti. Poskytovať kvalitné vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi, uplatňovať ľudský prístup zo strany vyučujúcich, dbať na individuálny rozvoj jedinca, jeho potreby, využívať vo vyučovaní tímovú prácu a kooperáciu, mať dostatok IKT a aplikácií pri výuke, učiť a učiť sa v príjemnom dôvernom prostredí pri vzájomnej úcte, to sú hlavné súčasné ciele školy.

     Milí žiaci, ak už teraz viete, že sa chcete venovať v živote vedeckej práci vo fyzike, matematike, biológii či chémii, liečiť ľudí alebo zvieratá, manažérsky riadiť, učiť, tlmočiť, byť politikom, právnikom, umelcom, IT špecialistom, inžinierom v jednom z priemyslových odvetví či poľnohospodárstve, kvalitné základy na štúdium na vysokej škole dostanete práve na našej škole.

     Stretnete tu rovesníkov s podobnými záujmami, ako máte vy a spolu si môžete nielen vymieňať svoje názory, dopĺňať sa, ale aj vytvoriť nejaký svoj „projekt“, s ktorým budete prezentovať svoju školu.