• Školský psychológ

    • Gymnázium Jána Hollého Trnava poskytuje svojim študentom a ich rodičom psychologické poradenstvo zamerané predovšetkým na otázky: 

     • efektívneho učenia sa,
     • študijných problémov,
     • profesijného vývinu,
     • osobnostných a výchovných problémov.

      

     V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie tieto služby zabezpečuje Mgr. Jana Kovářová. Každú stredu v čase od 13.40 – 15.30 poskytuje konzultácie v budove Gymnázium Jána Hollého Trnava, na Hlinách 30. V prípade záujmu je možné dohodnúť si aj iný termín telefonicky na čísle 0915/616750.