• Oznamy vedúcej ŠJ

    • Prosíme študentov končiacich ročníkov stravujúcich sa v školskej jedálni, aby si vyžiadali vrátenie preplatku podľa zistenej sumy a uviedli číslo účtu na zrealizovanie prevodu preplatku za stravu. Bližšie informácie poskytne p. Levčíková, kontakt: levcikova.maria@zupa-tt.sk, 033/557 14 15.

     Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé platby na stravovanie, aby ich pozastavili.


     Ďakujeme.

     Henrieta Gabrišková
     Vedúca ŠJ