Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 163 tepelná energia 62018 2 310,00 s DPH 20.06.2018 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA
Faktúra 162 brúsenie nožov 36,20 s DPH 19.06.2018 Emília Soldánová ESO TA GJH TA
Faktúra 161 viazanie kníh 20,00 s DPH 19.06.2018 Kníhviazačstvo Binovec Trnava GJH TA
Faktúra 160 vodné stočné 05/2018 277,15 s DPH 15.06.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť GJH TA
Faktúra 159 tonery a tlačiareň 330,72 s DPH 14.06.2018 Holka Jozef GJH TA
Zmluva B.č. zabepečenie odbornej praxe pre študentov UCM v Trnave s DPH 13.06.2018 GJH TA UCM Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Faktúra 158 telefónny poplatok 5/2018 12,60 s DPH 11.06.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA
Faktúra 156 výučba anglického jazyka 1 275,00 s DPH 08.06.2018 Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. GJH TA
Faktúra 157 vyučovanie elktrickej energie 05/18 824,68 s DPH 08.06.2018 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 155 tepelná energia 5/2018 429,92 s DPH 07.06.2018 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA
Faktúra 154 tonery 145,00 s DPH 07.06.2018 Holka Jozef GJH TA
Faktúra 153 telefónne poplatky 5/2018 76,06 s DPH 07.06.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA
Faktúra 152 služby v oblasti CO 5/2018 27,00 s DPH 06.06.2018 Bc. Jana Magdolénová Podhájska GJH TA
Faktúra 151 dataprojektor 459,70 s DPH 05.06.2018 ERC systems GJH TA
Faktúra 150 špec.-pedag. služby 5/2018 40,00 s DPH 05.06.2018 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď GJH TA
Faktúra 149 kanvica 25,00 s DPH 05.06.2018 Elektromax GJH TA
Faktúra 145 elektrická energia 6/2018 961,57 s DPH 04.06.2018 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 144 plyn 6/2018 23,00 s DPH 04.06.2018 SPP Bratislava GJH TA
Faktúra 146 poplatok za spracovanie PC siete 5/2018 360,00 s DPH 04.06.2018 ERC systems GJH TA
Faktúra 148 materiál 107,82 s DPH 04.06.2018 Eduard Rímeš Železiarstvo GJH TA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2707