Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 287 tepelná energia 2 550,00 s DPH 20.11.2017 Trnavská teplárenská GJH TA
Faktúra 289 údržba rozvodov 10/2017 752,84 s DPH 20.11.2017 ELFE GJH TA
Faktúra 288 služby počítačovej siete SANET IV.Q.2017 149,37 s DPH 20.11.2017 Združenie používateľov SA dátovej siete GJH TA
Faktúra 285 vodné a stočné 10/2017 229,51 s DPH 16.11.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť GJH TA
Faktúra 286 čistiace a hygienické prostriedky 760,45 s DPH 16.11.2017 Metro Nitra GJH TA
Faktúra 284 výučba AJ 10/2017 1 365,00 s DPH 14.11.2017 Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. GJH TA
Zmluva 10/2017 nájom telocvične 16.24/hod s DPH 14.11.2017 GJH TA LAURA, združenie mladých Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy
Faktúra 283 elektrická energia 10/2017 1 086,65 s DPH 13.11.2017 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 282 prenájom rohoží 9.10-5.11.2017 15,67 s DPH 13.11.2017 Lindstrom GJH TA
Faktúra 281 materiál 50,98 s DPH 13.11.2017 Elektromax TA GJH TA
Faktúra 280 telefónny poplatok 10/2017 13,13 s DPH 09.11.2017 Slovak Telekom GJH TA
Faktúra 279 tepelná energia 10/2017 vyučt. 456,56 s DPH 08.11.2017 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA
Faktúra 277 tlačivá 48,47 s DPH 08.11.2017 Slovenská pošta B. Bystrica GJH TA
Faktúra 276 materiál 134,11 s DPH 08.11.2017 Elektro Karel Trnava GJH TA
Faktúra 278 telefónne poplatky 10/2017 73,82 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom Bratislava GJH TA
Faktúra 274 audit bezpeč. siete 10/2017 58,80 s DPH 07.11.2017 Slovak Telekom Bratislava GJH TA
Faktúra 275 súčiastka do PC 27,60 s DPH 07.11.2017 ERC systems Trnava GJH TA
Faktúra 273 materiál, učebné pomôcky 107,85 s DPH 06.11.2017 ST Trade GJH TA
Faktúra 272 služby v oblasti CO 10/2017 27,00 s DPH 06.11.2017 Bc. Jana Magdolénová Podhájska GJH TA
Faktúra 270 čistiace prostriedky 560,81 s DPH 06.11.2017 Tatrachema Trnava GJH TA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2469