Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 34 čistiace prostriedky 54,00 s DPH 15.02.2018 Tatrachema Trnava GJH TA
Faktúra 33 vodné a stočné 1/2018 1 208,23 s DPH 14.02.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany GJH TA
Faktúra 32 údržba rozvodov ÚK 1/2018 752,84 s DPH 13.02.2018 ELFE Trnava GJH TA
Faktúra 31 čistiace prostriedky 90,10 s DPH 09.02.2018 ERGOTEP Prostejov GJH TA
Faktúra 30 tepelná energia 1/2018 vyučt. 474,19 s DPH 09.02.2018 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA
Faktúra 29 špeciálno-pedagogické služby 1/2018 40,00 s DPH 09.02.2018 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď GJH TA
Faktúra 28 elektrická energia 1/2018 1 217,27 s DPH 08.02.2018 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 27 telefónny poplatok 1/2018 12,49 s DPH 08.02.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA
Faktúra 26 výučba AJ 1/2018 1 050,00 s DPH 07.02.2018 Your Choice Trnava GJH TA
Faktúra 25 telefónny poplatok 1/2018 68,96 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA
Faktúra 23 služby v oblasti CO 1/2018 27,00 s DPH 06.02.2018 Bc. Jana Magdolénová Podhájska GJH TA
Faktúra 22 poplatok za spracovanie počítačovej siete 1/2018 360,00 s DPH 06.02.2018 ERC systems Trnava GJH TA
Faktúra 18 oprava elektroinštalácie 119,52 s DPH 05.02.2018 Elektro KMK Biely Kostol GJH TA
Faktúra 16 pranie 46,69 s DPH 05.02.2018 Wash go Trnava GJH TA
Faktúra 17 plyn 2/2018 268,00 s DPH 05.02.2018 SPP Bratislava GJH TA
Faktúra 15 elektrická energia 961,57 s DPH 05.02.2018 Magna Piešťany GJH TA
Faktúra 19 členský poplatok 33,00 s DPH 05.02.2018 Združenie používateľov SA dátovej siete GJH TA
Faktúra 21 audit bezpeč. siete 1/2018 58,80 s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA
Faktúra 20 prenájom rohoží 1.1-28.2.2018 15,67 s DPH 05.02.2018 Lindström Trnava GJH TA
Faktúra 14 lieky 38,57 s DPH 01.02.2018 Lekáreň u Zlatého hada TA GJH TA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2566