Navigácia

Úspechy žiakov v šk. roku 2013/2014 Úspechy žiakov v šk. roku 2014/2015 Úspechy žiakov v šk. roku 2015/2016 Úspechy žiakov v šk. roku 2016/2017 Úspechy žiakov v šk. roku 2017/2018

Úspechy žiakov

Úspechy žiakov v šk. roku 2014/2015

 

Ocenenia Jakuba Obucha:                                                                            Ocenenie Martina Šinku: 

Obuch_zlata_medaila.pdf                                                                                                                                          iGeo0001.pdf                              

Certificate_Silver_Obuch0001.pdf

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

Krajské súťaže:

 

1. Krajská olympiáda SJL

    3. miesto – Ivana Hečková, 3.B

   

2. Európa v škole

    2. miesto – Simona Duffeková, 1.B

 

3. Prvosienky

    1. miesto – Daniel Mrva, 2.D

    2. miesto – Ema Štullerová, tercia A

 

4. Súťaž školských časopisov – Sila slova

    1. miesto – Starý Blesk

 

5. Hollého pamätník

    2. miesto – Daniela Pešková, 2.C

 

6. Keď si vymýšľam

    3. miesto – Adriana Šinková, prima

 

7.  Súťaž školských časopisov v Kalokagatii

     2. miesto – Starý Blesk

 

Okresné súťaže:

 

1.Rozprávkové vretienko

   3.miesto – Laura Bokorová, tercia A

  

 

 

Anglický jazyk, Španielsky jazyk

 

Úspechy žiakov:

 

Olympiáda v anglickom jazyku

 

 • Krajské kolo:              Slávka Poloková (Tercia A)     1.miesto v kat. 1B

           

 • Celoslovenské kolo:    Slávka Poloková (Tercia A)     5.miesto v kat. 1B (úspešný   

 

 1.  

 

Olympiáda v španielskom jazyku

 

 • Krajské kolo:              Veronika Sovičová (2.C)                     1. miesto v kat. A

 

 • Celoslovenské kolo:     Veronika Sovičová (2.C)                     4. miesto v kat. A

 

 

 

Francúzsky jazyk

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 

 • Výsledky krajského kola

 

kat. 1B – 1. miesto: Ján Cipár, tercia A

kat. 2A – 1. miesto: Robert Karaba, kvinta A

kat. 2B – 1. miesto: Dominika Jančovičová, septima B

kat. 2C – 2. miesto: Michal Horský, 2. D

 

 • Výsledky celoštátneho kola

 

kat. 1B – 1. miesto: Ján Cipár, tercia A

kat. 2A – 1. miesto: Robert Karaba, kvinta A

kat. 2B – 2. miesto: Dominika Jančovičová, septima B

 

Nemecký jazyk

 

Olympiáda v nemeckom jazyku:

                                                                                                                                            

 • Výsledky okresného kola

 

kat. 1B – 2. miesto: Sandro Vadovič, tercia A

kat. 2A – 1. miesto: Adam Herčík, 2. B

kat. 2B – 2. miesto: Jozef Jaťti

 

 • Výsledky krajského kola

 

kat. 2A – 3. miesto: Adam Herčík, 2. B

 

 

Biológia

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

 

Kategória A ( teoreticko – praktická časť )

 

krajské kolo:

7. Christian Mikláš ( ÚR )

14. Adrián Šutta

27. Tomáš Zaoral

 

Kategória B ( teoreticko – praktická časť )

krajské kolo:

9. Martin Šinka  Kvinta A

10. Róbert Karaba Kvinta A

12. Klaudia Hrutková Kvinta A

 

Kategória C ( projektová časť )

 krajské kolo:

5.  Timea Ručková Tercia A  ( ÚR )

 

Geografia

 

Účasť na súťažiach:

 

Mladý Európan – internetové kolo

Vedomostná olympiáda – Kraj, ktorý je mojím domovom – 2. miesto – krajské kolo

Génius expert 1. miesto celoslovenské kolo , Maixner 1. B, Greguš 4.A

                 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

 

Kategória H

krajské kolo:

4. miesto - Izakovič Christián – sek A

 

Kategória B

celoslovenské kolo:

 

2. miesto – Martin Šinka – postup na celosvetové kolo august 2015 Moskva

 

Kategória Z

krajské kolo:

6. miesto – Lukáš Greguš – 4. A ( ÚR )

 

celoslovenské kolo:

 

5. miesto – Andrej Bocán . – 4.A

 

 

Chémia

 

Úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach

 

      Výsledky krajských kôl chemických olympiád - školský rok 2014-2015

 

   Kategória A :

                                    1. miesto : Jakub OBUCH-  Sep A – ÚR

                                    7. miesto : Christián Mikláš-  III. A

                                    13. miesto : BarboraZahradníková- III.D

 

                      

           Kategória C  :

                                 16. miesto : Róbart Karaba –KVI- ÚR

                                 17. miesto :Tomáš Krchňák –KVI- ÚR

     

 

   Kategória D ( obvodné kolo)    :

                                13. miesto: Dávid Puškár- Kvarta- ÚR

                                      15. miesto: Viktória Belanová – ÚR

 

Výsledky celoslovenského  kola chemickej olympiády - školský rok 2014-2015

 

       Kategória A : 4. miesto : Jakub OBUCH-  SepA - ÚR

 

       Výsledky iných súťaží:

         EUSO ( Európska vedecká olympiáda)

      2. miesto : Jakub OBUCH-  Sep A

 

Medzinárodná chemická olympiáda (Baku – Azerbajdžan)

 

     1. miesto : Jakub OBUCH-  Sep A

         

               

Matematika

 

Obvodné kolo Pytagoriády : 2. miesto – Timea Ručková, kategória P7

                                      10. miesto – Michaela Melišková, kategória P8

Krajské kolo MO:

 • kategória A –  5.- 8. miesto, Samuel Kern, (3.D)
 • kategória B –  8. miesto Samuel Obuch (2.B)
 • kategória C – 5. miesto, Ján Vavro (1.A)

 

 

Informatika

 

Medzinárodná informatická súťaž iBobor

Výsledky v národnom kole:

Kat. Junior

(1. miesto a percentil 100 dosiahlo  9 z 2654  zo Slovenska)  - Samuel Obuch 2.B

 

Súťaž Zenit v programovaní

 

Krajské kolo:

 

Kategória A

1. miesto Peter Harmann 4. A

3. miesto Svätopluk Hanzel Septima B

 

Kategória B

1. miesto Samuel Obuch 2.B

 

Celoštátne kolo: -  Banská Bystrica

                   Samuel Obuch  8. miesto.

Medzinárodná súťaž v programovaní Baltie 2014

Okresné kolo

Kat. B

Okresné kolo

2. Miesto Rebeka Démuthová, príma

Kat. C

Okresné kolo

1. miestoPeter Puškár - tercia

2. miestoPatrik Gajdoš - tercia

3. miestoMagdaléna Ondrušková - kvarta

Krajské kolo:

 1. miesto Peter Puškár - kvarta
 2. miesto Magdaléna Ondrušková  - kvarta

 

Celoštátne kolo:

 1. miesto Peter Puškár - kvarta
 1. miesto Magdaléna Ondrušková  - kvarta

 

Kat. D

Okresné kolo

1. miestoAndrej Nárožný – 2.B

Krajské kolo:

1. miestoAndrej Nárožný – 2.B

Celoštátne kolo:

1. miestoAndrej Nárožný – 2.B

 

 

Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Umenie a kultúra, Výchova umením, Etická výchova, Náboženská výchova

 

Spevácke súťaže:                                                                                                                               

Superstar                                        okresné kolo.....2.miesto E. Krchňáková

 

Putujeme za ľudovou piesňou   okresné kolo....1. miesto DSS Trnka

                                                                                              2. miesto E. Krchňáková sólo

                                                                                              3. miesto K. Krajčíková sólo

                                                                                               1. miesto E. Krchňáková, K. Krajčíková duo

 

      Slávik Slovenska                          okresné kolo          1. miesto E. Krchňáková

                                                                                                         3. miesto K. Krajčíková

 

                                                                        krajské kolo            1. miesto E. Krchňáková

                                                     celoštátne kolo.        Laureát Slávik Slovenska  E. Krchňáková

Výtvarné súťaže:

Čo skrýva morské dno          okresné kolo             1.miesto  E. Krchňáková

                                                                                                  S. Paldanová

                                                                                                        S. Kern

                                                                                                        T. Pilátová

 

Maľovaný sen Vianoc                    okresné kolo          1.miesto  S. Paldanová

                                                         okresné kolo          1. miesto S. Paldanová

                                                                                                        V. Jablonická

 

Rio de Janeiro                             okresné kolo         1.miesto  V. Jablonická

                                                                                                    A.Bánová

                                                                                                    L. Dimitrovová

 

Zem je len jedna                          okresné kolo       3.miesto        S. Paldanová

                                                                                                         E. Krchňáková

 

Moja Trnava                                 okresné kolo        1.miesto   E. Kissová

                                                                                                                                                    V. Jablonická

 

      Biblická súťaž:

Kreslíme bibliu                                okresné kolo        1.miesto   S. Paldanová

        

 

 

Telesná a športová výchova

 

2.miesto MO – stolný tenis SŠ – chlapci 

3.miesto MO – stolný tenis SŠ – dievčatá

 

1.miesto MO – basketbal chlapci SŠ

3.miesto MO basketbal dievčatá SŠ

2.miesto TŠR šach družstvá ZŠ

2.miesto TŠR šach družstvá SŠ

1.miesto TŠR šach jednotlivci ZŠ - P. Puškár

2.miesto ŽO – basketbal chlapci SŠ

 

2.miesto MO – volejbalSŠ – chlapci

4.miesto MO volejbal SŠ – dievčatá

2.miesto MK – MIDI volejbal dievčatá „B“

4.miesto  MO – MIDI volejbal dievčatá „A“

1.miesto MS – JAGENT

2.miesto ŽO – basketbal

6.miesto MS – Rope skiping – Bednáriková N.

 

2.miesto MO v cezpoľnom behu SŠ dievčatá

3.miesto MO v cezpoľnom behu SŠ chlapci

4.miesto MO v cezpoľnom behu ZŠ chlapci

2.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – SŠ – chlapci

4.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – SŠ – dievčatá

4.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – ZŠ – dievčatá

5.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – ZŠ – chlapci

1.miesto MK – Rope skiping – ZŠ - Bednáriková N.

2.miesto MK – Žonglovanie – SŠ – Čmilanský P.

2.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Hirner M.

3.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Šimášek M.

4.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Jančovičová D.

6.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Halásová V.

10.miesto MS – Rope skiping – SŠ – Jančovičová D.

4.miesto MS – Žonglovanie – SŠ – Čmilanský P.

4.miesto MS – Štafeta 10+1000 – SŠ 

5.miesto MK – florbal – SŠ – dievčatá

2.miesto MO – florbal – SŠ –chlapci

6.miesto MO – futsal – SŠ – dievčatá

2.miesto – florbal – ZŠ – chlapci

 

Celoročný turnaj vo florbale o Pohár riaditeľa školy – 8 družstiev

 

Župná olympiáda – atletika SŠ – Kopál D./2.m/, Nárožný A./3.m/, Remiš M./3.m/,

                                                     Gajdoš R./5.m/, Valach I./1.m/, Čambál E./5.m/,

                                                     Kopál,Brečka,Mihalcsak/2.m/, Plaštiaková R./2.m/,

                                                     Plaštiaková R./3.m/ 

 

Cezpoľný beh – Dobrá Voda – – Depešová N./2.m/, Gajdoš R./1.m/, Nárožný/2.m/,  

                                                           Remiš/4.m/, Pullman M./5.m/ 

 

Atletika ZŠ – MO – Pozdech S./2.m/, Voštinár A./7.m/, Fajnová K./4.m/,

                                   Kudláčová M./1.m/

                        MK – Kudláčová M./1.m/

                        MS – Kudláčová M./6.m/

 

 

2.miesto –MO – pretláčanie rúk študentov stredných škôl – Poleč O.       

6.miesto –MS – pretláčanie rúk študentov stredných škôl – Poleč O.   

3.miesto –MO – pretláčanie rúk študentov stredných škôl – Chudý Š.  

3.miesto – MO – halový futsal – SŠ

4.miesto – MO – Silový päťboj – SŠ

4.miesto – MK – Silový päťboj – ŽO