Navigácia

Oznamy predsedu RR

Rada rodičov

Predseda Rady rodičov: Ing. Radoslav Béreš

 

číslo účtu Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave:   0045548723/0900

STANOVY_RADY_RODICOV_PRI_GYMNaZIU_JaNA_HOLLEHO.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisnica_zo_stretnutia_RR_pri_GJH.pdf