Navigácia

Aktivity školy PK Slovenského jazyka a literatúry PK Anglického jazyka a španielskeho jazyka PK Nemeckého jazyka PK Informatiky PK Matematiky PK Biológie a Chémie PK Telesnej a športovej výchovy a geografie PK Fyziky PK Dejepisu PK Francúzskeho jazyka PK Občianskej náuky PK výchov

Aktivity školy a PK v šk. roku 2017/2018

PK Fyziky

Informácie o činnosti a  plánovaných aktivitách PK fyziky:

V tomto školskom roku členovia PK fyziky vypracovali projekt Mladí vedci- gymnazisti, ktorý bol prijatý Nadáciou Alianz v rámci grantového programu Mladí vedci 2015.

 Fotogalériu aktivít a pracovné listy pre žiakov nájdete na stránke:  

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/bd7d1abc-a80e-4554-ba11-d347bc8d9281

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/5e6b1428-b473-4aec-b71c-e43ac4f83858

 

Nami natočené videá si pozrite na youtube:

1. Elektrostatická indukcia                            https://youtu.be/9wpfj9j7DAY

2. Model pľúc                                                     https://www.youtube.com/watch?v=aIWZPKluuEY&feature=youtu.be

3. Varenie zemiakov v balóne                       https://youtu.be/w7tJ6n3MozU    

4. Teplovzdušný balón II.                                https://youtu.be/h4ILVNIx1r4

5. Varenie vajíčka na papieri                         https://youtu.be/ObRC-jMiERc

6. Var vody pri zníženom tlaku                      https://www.youtube.com/watch?v=nQmp2OSEmRw

7. Model teplovzdušného balóna                  https://www.youtube.com/watch?v=R2Wh10C3xTc

8. Premena vody na malinovku                    https://youtu.be/8oFoN06d8jk

9. Model pľúc 2                                                  https://youtu.be/nLBUf4buU5A

10. Hustota kvapalín  I.                                    https://youtu.be/A8lPrtFb31E

11. Hustota kvapalín II.                                   https://youtu.be/zqq-hzjLLnw

12. Hustota kvapalín III.                                  https://youtu.be/fl_EZ4wizrs

13. Závislosť hustoty vody od teploty        https://youtu.be/TwyvgrvDyHE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše prezentácie:

Ako_hlucno_je_v_nasej_skole_a_jej(Miskev...).ppt

Ako_hlucno_je_v_nasej_skole(Velich)).pptx

Hlucnost_Hurajt.pptx

Martin_Doktor_II.D_-_Laboratorny_protokol_c.1.pptx

Meranie_ucinnosti_spotrebica_pri_merani_caju.pptx

Meranie_ucinnosti_spotrebica(Maixner).pptx

Skumanie_spotreby_elektrickej_energie_v_domacnosti.pptx

Spotreba_el.energie_v_domacnosti(Stefunko).pptx

Spotreba_el._fyz._kruzok.ppt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodické listy:

Meranie_vitalnej_kapacity_pluc.pdf

Metodicke_listy.pdf

PL_Elektricky_varic_B.pdf

PL_Rychlovarna_kanvica.pdf

PL_Vyhodnotenie.pdf

Pozorujeme_bubliny.pdf

Skumame_vitalitu_pluc.pdf

Skumame_vplyv_teploty_na_hustotu.pdf

Urcujeme_hustotu_kvapalin.pdf

Vyrabame_hustomer.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická olympiáda 2017

Diplom_Kristof.pdf

Diplom_Izakovic.pdf