Navigácia

Aktivity školy PK Slovenského jazyka a literatúry PK Anglického jazyka a španielskeho jazyka PK Nemeckého jazyka PK Informatiky PK Matematiky PK Biológie a Chémie PK Telesnej a športovej výchovy a geografie PK Fyziky PK Dejepisu PK Francúzskeho jazyka PK Občianskej náuky PK výchov

Aktivity školy a PK v šk. roku 2017/2018

PK Biológie a Chémie

Šk. rok 201/2017:

Skolske_kolo_biologickej_olympiady.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úspechy žiakov v šk. roku 2015/2016:

Diplom_Timea_Ruckova.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysledky_skolskeho_kola_GO_2014_2015.pdf

Informácie o plánovanej činnosti PK na školský rok 2013/2014: PK_biologie.pdf

Realizované aktivity:

šk. rok 2015/2016

Biologicky_kemp-Karaba.pdf  

predchádzajúce obdobie:

Kampan_odstran_obezitu.pdf

Poznavacia_exkurzia_-_Tropikarium.pdf

BIO-olymp._2013-2014.pdf

 

 

Sekcia Geografie

odkaz na www stránku sekcie geografie:  http://geografia-gjh.webnode.sk/