Navigácia

Aktivity školy PK Slovenského jazyka a literatúry PK Anglického jazyka a španielskeho jazyka PK Nemeckého jazyka PK Informatiky PK Matematiky PK Biológie a Chémie PK Telesnej a športovej výchovy a geografie PK Fyziky PK Dejepisu PK Francúzskeho jazyka PK Občianskej náuky PK výchov

Aktivity školy a PK v šk. roku 2017/2018

PK výchov

Plan_prace_PK_VYV__v_sk._roku_2014_2015.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblia očami detí

V šk. roku 2016/2017 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí zapojilo 145 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v 6 kategóriach.

Diplom za 1. miesto v 6. kategórii získal Adam Suchoň (II. C)

Diplom_Adam_Suchon.pdf