Navigácia

Aktivity školy PK Slovenského jazyka a literatúry PK Anglického jazyka a španielskeho jazyka PK Nemeckého jazyka PK Informatiky PK Matematiky PK Biológie a Chémie PK Telesnej a športovej výchovy a geografie PK Fyziky PK Dejepisu PK Francúzskeho jazyka PK Občianskej náuky PK výchov

Aktivity školy a PK v šk. roku 2017/2018

PK Občianskej náuky

Viac informácií o činnosti predmetovej komisie v školskom roku 2013/2014: Plan_prace_PK_OBN_na_rok_2013_2014.pdf

 

Zrealizované akcie:

z náboženstva: Zrealizovana_akcia.pdf

                            GODZONE.pdf