Navigácia

Aktivity školy PK Slovenského jazyka a literatúry PK Anglického jazyka a španielskeho jazyka PK Nemeckého jazyka PK Informatiky PK Matematiky PK Biológie a Chémie PK Telesnej a športovej výchovy a geografie PK Fyziky PK Dejepisu PK Francúzskeho jazyka PK Občianskej náuky PK výchov

Aktivity školy a PK v šk. roku 2017/2018

PK Francúzskeho jazyka

Viac informacii o činnosti PK francúzskeho jazyka v školskom roku 2013/2014:  ativity_Pk_francuszkeho_jazyka.pdf

Šk. rok 2016/2017

Dňa 1. decembra do našej školy zavítala atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu z Francúzskeho inštitútu na Slovensku, pani Emmanuelle Daill. Jej príchod bol spojený so slávnostným odovzdávaním certifikátov DELF z francúzskeho jazyka, ktoré si študenti prevzali priamo z jej rúk. V prvý decembrový deň sa odovzdávali diplomy DELF vo všetkých štyroch kategóriách – A1, A2, B1 a B2. O zaujímavý kultúrny program sa postarali žiačky triedy IV.D.

Poznámka: fotografie sú vo fotoalbume

 

OLYMPIaDA_VO_FRANCUZSKOM_JAZYKU.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

OLYMPIADY_VO_FRANCUZSKOM_JAZYKU_sk.r._2013-2014.pdf

 

zrealizované akcie: Pariz_letecky_zajazd.pdf

                                   NAVSTEVA_FRANCUZSKEHO_INSTITUTU_V.pdf

                                   EUROPSKY_PARLAMENT.pdf

 

Šk. rok 2014/2015:

Vyhodnotenie_SK_OFJ.pdf

Filozoficka_rozpravka.pdf

Francuzska_olympiada.pdf