Navigácia

Aktivity školy PK Slovenského jazyka a literatúry PK Anglického jazyka a španielskeho jazyka PK Nemeckého jazyka PK Informatiky PK Matematiky PK Biológie a Chémie PK Telesnej a športovej výchovy a geografie PK Fyziky PK Dejepisu PK Francúzskeho jazyka PK Občianskej náuky PK výchov

Aktivity školy a PK v šk. roku 2017/2018

PK Slovenského jazyka a literatúry

Plan_podujati_a_aktivit_PK_SJL_v_skolskom_roku_2016_2017.pdf

1. Exkurzia_Martin.pdf

2. Beseda_s_Monikou_Kompanikovou.pdf

Úspechy žiakov:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plan_podujati_a_aktivit_PK_SJL_v_sk._roku_2015_2016.pdf

Zrealizované akcie PK v šk. roku 2015/2016:

Po_stopach_Velkej_Moravy_a_Ludovita_Stura.pdf (spolupráca s PK DEJ a OBN)

Vyhodnotenie_skolskeho_kola_olympiady_zo_slovenskeho_jazyka_a_literatury.pdf

Vysledky_Krajskeho_kola_Olympiady_v_SJL.pdf

Diplom_Martin_Sinka.pdf

VYHODNOTENIE_SKOLSKEHO_KOLA__HOLLEHO_PAM__TNIK.pdf

Obvodné kolo - Hollého pamätník: Diplom_Rebeka_Demnuthova.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity v školskom roku 2014/2015:

Neobycajne_hodiny.pdf

Plán aktivít a podujatí v školskom roku 2014/2015: Plan_ prace_PK_SJL.pdf

                                                                                                                                  Vyhodnotenie_skolskeho_kola.pdf

                                                                                                                               Den_studentstva.pdf

                                                                                        VYHODNOTENIE_SKOLSKEHO_KOLA_HOLLEHO_PAM__TNIK.pdf

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán aktivít a podujatí v školskom roku 2013/2014:  Plan_podujati_a_aktivit_PK_SJL_v.pdf

 

Realizované akcie:  

Literatúra na cestách:   Literatura_na_cestach.pdf

Literárno – poznávacia exkurzia Parížska Bohéma a moderna:  Literarno_____poznavacia_exkurzia_Parizska_Bohema_a_moderna.pdf

Literarna_exkurzia.pdf

Finalistka_Anasoft_litera_2013.pdf

Karneval_literarnych_postav.pdf

Olympiada_zo_SJL_-_skolske_kolo.pdf

Informativne_hodiny_v_kniznici.pdf

Literarna_exkurzia_Modra-_Hlboke-_Nahac.pdf