• Úspechy žiakov v šk. roku 2014/2015

    •  

     Ocenenia Jakuba Obucha:                                                                            Ocenenie Martina Šinku: 

     Obuch_zlata_medaila.pdf                                                                                                                                          iGeo0001.pdf                              

     Certificate_Silver_Obuch0001.pdf

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     Krajské súťaže:

      

     1. Krajská olympiáda SJL

         3. miesto – Ivana Hečková, 3.B

        

     2. Európa v škole

         2. miesto – Simona Duffeková, 1.B

      

     3. Prvosienky

         1. miesto – Daniel Mrva, 2.D

         2. miesto – Ema Štullerová, tercia A

      

     4. Súťaž školských časopisov – Sila slova

         1. miesto – Starý Blesk

      

     5. Hollého pamätník

         2. miesto – Daniela Pešková, 2.C

      

     6. Keď si vymýšľam

         3. miesto – Adriana Šinková, prima

      

     7.  Súťaž školských časopisov v Kalokagatii

          2. miesto – Starý Blesk

      

     Okresné súťaže:

      

     1.Rozprávkové vretienko

        3.miesto – Laura Bokorová, tercia A

       

      

      

     Anglický jazyk, Španielsky jazyk

      

     Úspechy žiakov:

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

      

     • Krajské kolo:              Slávka Poloková (Tercia A)     1.miesto v kat. 1B

                

     • Celoslovenské kolo:    Slávka Poloková (Tercia A)     5.miesto v kat. 1B (úspešný   

      

     1.  

      

     Olympiáda v španielskom jazyku

      

     • Krajské kolo:              Veronika Sovičová (2.C)                     1. miesto v kat. A

      

     • Celoslovenské kolo:     Veronika Sovičová (2.C)                     4. miesto v kat. A

      

      

      

     Francúzsky jazyk

      

     Olympiáda vo francúzskom jazyku

      

     • Výsledky krajského kola

      

     kat. 1B – 1. miesto: Ján Cipár, tercia A

     kat. 2A – 1. miesto: Robert Karaba, kvinta A

     kat. 2B – 1. miesto: Dominika Jančovičová, septima B

     kat. 2C – 2. miesto: Michal Horský, 2. D

      

     • Výsledky celoštátneho kola

      

     kat. 1B – 1. miesto: Ján Cipár, tercia A

     kat. 2A – 1. miesto: Robert Karaba, kvinta A

     kat. 2B – 2. miesto: Dominika Jančovičová, septima B

      

     Nemecký jazyk

      

     Olympiáda v nemeckom jazyku:

                                                                                                                                                 

     • Výsledky okresného kola

      

     kat. 1B – 2. miesto: Sandro Vadovič, tercia A

     kat. 2A – 1. miesto: Adam Herčík, 2. B

     kat. 2B – 2. miesto: Jozef Jaťti

      

     • Výsledky krajského kola

      

     kat. 2A – 3. miesto: Adam Herčík, 2. B

      

      

     Biológia

      

     BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

      

     Kategória A ( teoreticko – praktická časť )

      

     krajské kolo:

     7. Christian Mikláš ( ÚR )

     14. Adrián Šutta

     27. Tomáš Zaoral

      

     Kategória B ( teoreticko – praktická časť )

     krajské kolo:

     9. Martin Šinka  Kvinta A

     10. Róbert Karaba Kvinta A

     12. Klaudia Hrutková Kvinta A

      

     Kategória C ( projektová časť )

      krajské kolo:

     5.  Timea Ručková Tercia A  ( ÚR )

      

     Geografia

      

     Účasť na súťažiach:

      

     Mladý Európan – internetové kolo

     Vedomostná olympiáda – Kraj, ktorý je mojím domovom – 2. miesto – krajské kolo

     Génius expert 1. miesto celoslovenské kolo , Maixner 1. B, Greguš 4.A

                      

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

      

     Kategória H

     krajské kolo:

     4. miesto - Izakovič Christián – sek A

      

     Kategória B

     celoslovenské kolo:

      

     2. miesto – Martin Šinka – postup na celosvetové kolo august 2015 Moskva

      

     Kategória Z

     krajské kolo:

     6. miesto – Lukáš Greguš – 4. A ( ÚR )

      

     celoslovenské kolo:

      

     5. miesto – Andrej Bocán . – 4.A

      

      

     Chémia

      

     Úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach

      

           Výsledky krajských kôl chemických olympiád - školský rok 2014-2015

      

        Kategória A :

                                         1. miesto : Jakub OBUCH-  Sep A – ÚR

                                         7. miesto : Christián Mikláš-  III. A

                                         13. miesto : BarboraZahradníková- III.D

      

                           

                Kategória C  :

                                      16. miesto : Róbart Karaba –KVI- ÚR

                                      17. miesto :Tomáš Krchňák –KVI- ÚR

          

      

        Kategória D ( obvodné kolo)    :

                                     13. miesto: Dávid Puškár- Kvarta- ÚR

                                           15. miesto: Viktória Belanová – ÚR

      

     Výsledky celoslovenského  kola chemickej olympiády - školský rok 2014-2015

      

            Kategória A : 4. miesto : Jakub OBUCH-  SepA - ÚR

      

            Výsledky iných súťaží:

              EUSO ( Európska vedecká olympiáda)

           2. miesto : Jakub OBUCH-  Sep A

      

     Medzinárodná chemická olympiáda (Baku – Azerbajdžan)

      

          1. miesto : Jakub OBUCH-  Sep A

              

                    

     Matematika

      

     Obvodné kolo Pytagoriády : 2. miesto – Timea Ručková, kategória P7

                                           10. miesto – Michaela Melišková, kategória P8

     Krajské kolo MO:

     • kategória A –  5.- 8. miesto, Samuel Kern, (3.D)
     • kategória B –  8. miesto Samuel Obuch (2.B)
     • kategória C – 5. miesto, Ján Vavro (1.A)

      

      

     Informatika

      

     Medzinárodná informatická súťaž iBobor

     Výsledky v národnom kole:

     Kat. Junior

     (1. miesto a percentil 100 dosiahlo  9 z 2654  zo Slovenska)  - Samuel Obuch 2.B

      

     Súťaž Zenit v programovaní

      

     Krajské kolo:

      

     Kategória A

     1. miesto Peter Harmann 4. A

     3. miesto Svätopluk Hanzel Septima B

      

     Kategória B

     1. miesto Samuel Obuch 2.B

      

     Celoštátne kolo: -  Banská Bystrica

                        Samuel Obuch  8. miesto.

     Medzinárodná súťaž v programovaní Baltie 2014

     Okresné kolo

     Kat. B

     Okresné kolo

     2. Miesto Rebeka Démuthová, príma

     Kat. C

     Okresné kolo

     1. miestoPeter Puškár - tercia

     2. miestoPatrik Gajdoš - tercia

     3. miestoMagdaléna Ondrušková - kvarta

     Krajské kolo:

     1. miesto Peter Puškár - kvarta
     2. miesto Magdaléna Ondrušková  - kvarta

      

     Celoštátne kolo:

     1. miesto Peter Puškár - kvarta
     1. miesto Magdaléna Ondrušková  - kvarta

      

     Kat. D

     Okresné kolo

     1. miestoAndrej Nárožný – 2.B

     Krajské kolo:

     1. miestoAndrej Nárožný – 2.B

     Celoštátne kolo:

     1. miestoAndrej Nárožný – 2.B

      

      

     Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Umenie a kultúra, Výchova umením, Etická výchova, Náboženská výchova

      

     Spevácke súťaže:                                                                                                                               

     Superstar                                        okresné kolo.....2.miesto E. Krchňáková

      

     Putujeme za ľudovou piesňou   okresné kolo....1. miesto DSS Trnka

                                                                                                   2. miesto E. Krchňáková sólo

                                                                                                   3. miesto K. Krajčíková sólo

                                                                                                    1. miesto E. Krchňáková, K. Krajčíková duo

      

           Slávik Slovenska                          okresné kolo          1. miesto E. Krchňáková

                                                                                                              3. miesto K. Krajčíková

      

                                                                             krajské kolo            1. miesto E. Krchňáková

                                                          celoštátne kolo.        Laureát Slávik Slovenska  E. Krchňáková

     Výtvarné súťaže:

     Čo skrýva morské dno          okresné kolo             1.miesto  E. Krchňáková

                                                                                                       S. Paldanová

                                                                                                             S. Kern

                                                                                                             T. Pilátová

      

     Maľovaný sen Vianoc                    okresné kolo          1.miesto  S. Paldanová

                                                              okresné kolo          1. miesto S. Paldanová

                                                                                                             V. Jablonická

      

     Rio de Janeiro                             okresné kolo         1.miesto  V. Jablonická

                                                                                                         A.Bánová

                                                                                                         L. Dimitrovová

      

     Zem je len jedna                          okresné kolo       3.miesto        S. Paldanová

                                                                                                              E. Krchňáková

      

     Moja Trnava                                 okresné kolo        1.miesto   E. Kissová

                                                                                                                                                         V. Jablonická

      

           Biblická súťaž:

     Kreslíme bibliu                                okresné kolo        1.miesto   S. Paldanová

             

      

      

     Telesná a športová výchova

      

     2.miesto MO – stolný tenis SŠ – chlapci 

     3.miesto MO – stolný tenis SŠ – dievčatá

      

     1.miesto MO – basketbal chlapci SŠ

     3.miesto MO basketbal dievčatá SŠ

     2.miesto TŠR šach družstvá ZŠ

     2.miesto TŠR šach družstvá SŠ

     1.miesto TŠR šach jednotlivci ZŠ - P. Puškár

     2.miesto ŽO – basketbal chlapci SŠ

      

     2.miesto MO – volejbalSŠ – chlapci

     4.miesto MO volejbal SŠ – dievčatá

     2.miesto MK – MIDI volejbal dievčatá „B“

     4.miesto  MO – MIDI volejbal dievčatá „A“

     1.miesto MS – JAGENT

     2.miesto ŽO – basketbal

     6.miesto MS – Rope skiping – Bednáriková N.

      

     2.miesto MO v cezpoľnom behu SŠ dievčatá

     3.miesto MO v cezpoľnom behu SŠ chlapci

     4.miesto MO v cezpoľnom behu ZŠ chlapci

     2.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – SŠ – chlapci

     4.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – SŠ – dievčatá

     4.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – ZŠ – dievčatá

     5.miesto MO – Memoriál M. Zavarskej – ZŠ – chlapci

     1.miesto MK – Rope skiping – ZŠ - Bednáriková N.

     2.miesto MK – Žonglovanie – SŠ – Čmilanský P.

     2.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Hirner M.

     3.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Šimášek M.

     4.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Jančovičová D.

     6.miesto MK – Rope skiping – SŠ – Halásová V.

     10.miesto MS – Rope skiping – SŠ – Jančovičová D.

     4.miesto MS – Žonglovanie – SŠ – Čmilanský P.

     4.miesto MS – Štafeta 10+1000 – SŠ 

     5.miesto MK – florbal – SŠ – dievčatá

     2.miesto MO – florbal – SŠ –chlapci

     6.miesto MO – futsal – SŠ – dievčatá

     2.miesto – florbal – ZŠ – chlapci

      

     Celoročný turnaj vo florbale o Pohár riaditeľa školy – 8 družstiev

      

     Župná olympiáda – atletika SŠ – Kopál D./2.m/, Nárožný A./3.m/, Remiš M./3.m/,

                                                          Gajdoš R./5.m/, Valach I./1.m/, Čambál E./5.m/,

                                                          Kopál,Brečka,Mihalcsak/2.m/, Plaštiaková R./2.m/,

                                                          Plaštiaková R./3.m/ 

      

     Cezpoľný beh – Dobrá Voda – – Depešová N./2.m/, Gajdoš R./1.m/, Nárožný/2.m/,  

                                                                Remiš/4.m/, Pullman M./5.m/ 

      

     Atletika ZŠ – MO – Pozdech S./2.m/, Voštinár A./7.m/, Fajnová K./4.m/,

                                        Kudláčová M./1.m/

                             MK – Kudláčová M./1.m/

                             MS – Kudláčová M./6.m/

      

      

     2.miesto –MO – pretláčanie rúk študentov stredných škôl – Poleč O.       

     6.miesto –MS – pretláčanie rúk študentov stredných škôl – Poleč O.   

     3.miesto –MO – pretláčanie rúk študentov stredných škôl – Chudý Š.  

     3.miesto – MO – halový futsal – SŠ

     4.miesto – MO – Silový päťboj – SŠ

     4.miesto – MK – Silový päťboj – ŽO