• Novinky

      • Olympiáda v nemeckom jazyku - Okresné kolo


      • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 16. januára 2020 v Kalokagatii – CVČ v Trnave.

       S. VADOVIČ z triedy oktáva A sa umiestnil na 1. mieste v kategórii 2B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

       M. V. JANČOVIČ z triedy tercia A sa umiestnil na 2. mieste v kategórii 1B a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole dňa 11. 02. 2020.

       P. CHRENKOVÁ z triedy príma A obsadila 2. miesto v kategórii 1A.

       E. BOBOŇKOVÁ z triedy sekunda A obsadila 3. miesto v kategórii 1A.

       Všetkým blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

       Adriana Czakóová

      • Olympiáda v anglickom jazyku - Okresné kolo

      • Dňa 15. januára sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom nás naši žiaci úspešne reprezentovali.

       J. Béreš (Kvarta A): 1. miesto - kategória 1B
       O. Molnár (Septima A): 1. miesto - kategória 2B
       A. J. Eaton (4.DA): 1. miesto - kategória 2C2

       Všetci postupujú do krajského kola.

       Blahoželáme!


       Anita Dúbravská 

      • Geografická olympiáda 2019/2020 - Školské kolo

      • Víťazi a postupujúci do okresného kola:

        

       Príma

       1. Lukačovič M. /78,5 b./
       2. Mach M. /76 b./

       Sekunda

       1. Opeta M. /70 b./
       2. Končal S. /68 b./

       Tercia

       1. Straka Ľ. /83 b./
       2. Bodocká Ch. /82 b./

       Kvarta

       1. Lukačovič J. /88 b./
       2. Hornáková A. /87 b./

        

       Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách!

        

       Andrea Bánová

      • Naše študentky majsterkami okresu v halovom futsale

      • Študentky nášho gymnázia sa stali majsterkami okresu v halovom futsale stredných škôl. Piatok 10. 01. v Mestskej športovej hale porazili silné súperky zo SOŠ OaS a SPŠ Dopravnej. Srdečne gratulujem a ďakujem za pedagogický dozor p. Löfflerovej.

       František Trungel

      • Výsledková listina školského kola biologickej olympiády 2019/2020

      • Kategória A

       1. miesto - M. Haršanyi
       2. miesto - F. Malá
       3. miesto - A. Binka
       4. miesto - M. Hutera
       5. miesto - A. Drobná
       6. miesto - M. Šimlaštík

        

       Kategória B

       1. miesto - E. Stanová
       2. miesto - A. Ferech
       3. miesto - Š. Hornáček

        

       Gratulujeme!

       Sylvia Slobodová

      • Vianočný turnaj vo futbale

      • Dňa 20. 12. 2019 sa uskutočnil na našej škole Vianočný turnaj vo futbale. Študenti prvého až piateho ročníka poskladali štyri tímy, z ktorých najlepšie sa umiestnili naši najstarší študenti v zložení: D. Bango, S. Hetteš, M. Krivošík, K. Klokner, J. Moravčík a M. Vasilko. Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť. 

      • Slávnostné odovzdávanie diplomov DELF Scolaire v úrovniach A1, A2, B1, B2

      • Foto: R. Tomík

       V piatok 13.12.2019 sa na pôde Gymnázia Jána Hollého v Trnave stretli dve kultúry – slovenská a francúzska. Po dlhých prípravách v minulom školskom roku a nakoniec po úspešnom absolvovaní skúšok z francúzskeho jazyka pozostávajúcich z písomnej a ústnej časti sa naši žiaci dočkali slávnostného odovzdávania diplomov DELF Scolaire.

       O úspechu žiakov všetkých vekových skupín svedčí aj to, že diplomy získalo 44 žiakov vo všetkých úrovniach  – A1, A2, B1, B2.  Na odovzdávaní  diplomov sa zúčastnili aj francúzski hostia z Francúzskeho inštitútu v Bratislave.  Po príhovore pracovníkov inštitútu odovzdávanie diplomov priamym aktérom spestrili žiaci našej školy krátkym programom. Očarili všetkých krásnym francúzskym šansónom Edith Piaf  v podaní K. Krajčíkovej z 1.B, prezentáciou vlastne maľovaných tričiek (tercia) a na záver prekrásnymi slovenskými koledami.

       Možno povedať, že odovzdávanie diplomov si užili nielen francúzsky hovoriaci študenti, ale aj všetci prítomní. Verím, že záujem o tento jazyk bude z roka na rok rásť.

        

       Šimon Drgoň, 4.B                                                                       

      • Je M. R. Štefánik hrdina?

      • V literárnej súťaži Je M. R. Štefánik hrdina?, ktorú organizoval Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika v Dunajskej Lužnej za pomoci MF SR naša škola dostala pochvalu a A. T. Krupčíková z 2.DA vyhrala 1. cenu. Cieľom súťaže bolo podporiť záujem študentov o význame a odkaze generála Štefánika a jeho vplyve na výchovu mladej generácie.

       Víťazke srdečne blahoželáme!

      • Deň otvorených dverí 2019

      • Rozhoduješ sa, ktorá stredná škola je pre Teba najvhodnejšia? Premýšľaš nad bilingválnym štúdiom? Alebo si na základnej škole a chcel by si byť študentom osemročného gymnázia? Príď sa pozrieť na naše gymnázium už 16. 12. 2019. Pozvaní sú aj Tvoji rodičia. 

       Čo tu na teba čaká? 

       8:30 začína v spoločenskej miestnosti prezentácia školy. Následne ťa po škole prevedú naši študenti, aby ti ukázali, ako sa u nás učí, spolu nazriete do tried, odborných učební i telocvične. V chemickom laboratóriu sa budú robiť efektné pokusy (p. p. Knap), na hodine bilingválnej biológie si budete môcť vyskúšať CLIL aktivity (4. vyučovacia hodina s p. p. Lackovič Križanovou), pripravené sú výtvarné dielne (p. p. Ďurišová) a takisto máme nachystaný vianočný program (1., 4. a 5.  vyučovacia hodina s p. p. Sorádovou). Prehliadka školy končí 13:30.

       Tešíme sa na VÁS!

      • Mimoriadne výsledky našej študentky

      • Naša študentka Z. Peková získala župné ocenenie za viaceré športové úspechy, medzi ktoré patria:

       • rezprezentácia SR v stolnom tenise v kategórii juniorky,
       • viacnásobná medailistka na Majstrovstvách SR v stolnom tenise,
       • 2. miesto: Medzinárodný turnaj 2019 ITTF Junior Circuit, Slovak Junior Open,
       • 1. miesto: extraliga ženy (členka družstva Viktória Trnava),
       • 1. miesto: Medzinárodný satelitný turnaj v Hluku,
       • 1. miesto: Školské majstrovstvá Slovenska (členka družstva).

       K úspechom jej srdečne blahoželáme!

      • Mimoriadne úspechy v literárnej tvorbe - Literárna Senica Ladislava Novomestského 2019 - Celoštátne kolo

      • Vyhodnotenie XXXIII. ročníka celoslovenského kola v autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomestského 2019 sa uskutočnilo pre našich študentov mimoriadne úspešne.


       V I. kategórii próza získal 1. miesto J. Lukačovič z kvarty.


       V poézii špeciálnu Cenu Literárneho informačného centra získala A. Šinková zo sexty.


       Víťazom srdečne blahoželáme.

       Dominika Vargová

      • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 26. 11. 2019

      • Tento školský rok máme 30. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V tejto súťaži žiaci preukážu svoje rečové zručnosti a jazykové schopnosti, skladá sa z písomnej a ústnej časti. Ústnu časť absolvovali iba tí súťažiaci, ktorí v písomnej časti získali min. 50%, teda min. 25 bodov.

       Do školského kola sa zapojilo 37 žiakov. Do ústnej časti sa dostalo 19 žiakov, s nasledovnými výsledkami:

       Kategória 1A:

       1.miesto: Boboňková E.*, sekunda A, 60 bodov
       2.miesto: Chrenková P.*, príma A, 52 bodov

       Kategória 1B:

       1.miesto: Jančovič M. V.*, tercia A, 93 bodov
       3.miesto: Zelinková L., tercia A, 67 bodov
       3.miesto: Štubňová S., kvarta A, 57 bodov
       3.miesto: Juhásová A., kvarta A, 54 bodov

       Kategória 2A:

       1.miesto: Velická L.*, sexta A, 75 bodov
       2.miesto: Danišová P., sexta A, 73 bodov
       3.miesto: Ilenčíková N., 2. A, 58 bodov
       3.miesto: Kramárová J., 2. CA, 53 bodov
       3.miesto: Hornáčková T., 2.CA, 52 bodov
       3.miesto: Pölzmann T., 2.A, 46 bodov

       Kategória 2B:

       1.miesto: Vadovič S.*, oktáva A, 100 bodov
       2.miesto: Filák R.*, oktáva A, 83 bodov
       3.miesto: Mítická V., 4. CA, 79 bodov
       3.miesto: Holovičová M., 4. CA, 70 bodov
       3.miesto: Haršányi A., 4.A, 61 bodov
       3.miesto: Bango D., 4 .CA, 61 bodov

       Kategória 2C:

       1.miesto: Pavlovič S., oktáva A, 98 bodov

       Blahoželáme a v okresnom kole (16. januára 2020) prajeme veľa ďalších úspechov. Súťažiaci označení * budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Žiak Pavlovič S. postupuje priamo do krajského kola.

       Czakóová Adriana, vyučujúca NEJ

      • Na návšteve u bábätiek

      • Projekt Chobotničky pre predčasne narodené detičky na našej škole pozná už asi každý, mnoho šikovných, milých a trpezlivých dievčat a chlapcov je v ňom zapojených. Pri poslednom odovzdávaní chobotničiek na novorodeneckom oddelení v Trnavskej fakultnej nemocnici v júni 2019 nás sestričky poprosili o uháčkovanie mikulášskych čiapočiek a papučiek pre detičky v inkubátoroch. Túto výzvu sme prijali a 29. 11. 2019 sme na novorodenecké oddelenie priniesli výsledok niekoľkomesačnej práce - 22 háčkovaných čiapočiek a papučiek, a aby detičky nezostali bez hračiek, tak aj 33 krásnych chobotničiek... Na oddelení nás prijala pani doktorka MUDr. Paťka Pavlíková, inak absolventka GJH, ktorá nám s radosťou a láskou ukázala celé oddelenie, vysvetlila, ako a prečo sa o detičky starajú, ako postupujú pri jednotlivých chorobách a hlavne, akú veľkú radosť majú, keď môžu bábätká prepustiť k maminám na oddelenie.

       Sestričky na oddelení boli z háčkovaných darčekov nadšené a obrovskú radosť sme spravili aj mamičkám. A pri ich vytváraní sme zažili aj kopec zábavy a pohody. 18. 10. 2019 v známych priestoroch učebne etickej výchovy sme sa opäť stretli, pokecali, pustili dobrú hudbu a háčkovali a háčkovali a háčkovali... lebo sme mali z čoho a pre koho... A opäť sme privítali vzácneho hosťa – p. p. Lieskovskú, ktorá sa k nám vždy rada vracia! A, samozrejme, že bola opäť aj pizza!

       Veľmi pekne ďakujeme Rade rodičov pri GJH, ktorá nás podporuje a kupuje materiál a tiež vašim maminám a babkám, ktoré pomáhajú zdokonaľovať vaše háčkovacie umenie. A samozrejme pozývame nových členov do kreatívneho krúžku, lebo veľká kopa pýta viac. Ak sa chcete pozrieť, niečo nové sa naučiť a urobiť radosť nielen sebe, ste tými pravými pre našu otvorenú partiu! A aj keď málom, prispejete k veľkej veci.

       To, čo spolu robíme, robíme zo srdca a aj tieto malé veci nás robia veľkými!     

       RNDr. Andrea Bánová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu s darčekmi zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je balíček určený pre babičku alebo deduška. Vianoce pre seniorov v domoch dôchodcov tak môžu byť o čosi štedrejšie. Pod vianočným stromčekom si nájdu darčeky aj tí seniori, pre ktorých sa stali obyvatelia domova dôchodcov jedinou rodinou...

       Darovať lásku v krabici od topánok sme sa tento rok rozhodli aj my. S iniciatívou prišli učitelia našej školy, žiaci poprinášali darčeky pre seniorov, krásne zabalili a popridávali milé pozdravy od našich najmladších, pripravených v rámci hodiny etiky. Pôvodný plán bol vytvoriť päť krabíc pre radosť. Vďaka vám a vašim rodičom sme ich však vytvorili až pätnásť!

       Seniori v domovoch dôchodcov si nachádzajú pod stromčekom malé drobnosti od mesta či sponzorov, tí šťastnejší idú na Vianoce k svojej rodine. Mnohí už ale nikoho nemajú, alebo o nich nie je záujem... Aj vďaka našej škole si tak niekoľko dôchodcov, z ktorých nikto darček pod stromčekom nečaká,  nájde balíček plný radosti a lásky!

       Ďakujeme žiakom Kvinty A, Sexty A, 1.B, Sekundy a 1.DA za prinesenie darčekov, vytvorenie vianočných pozdravov, balenie a odnos krabíc na zberné miesto.

       Za všetkých Andrea Bánová

      • Svet médií 2019

      • Organizačné pokyny

       Dňa 29. novembra 2019 sa žiaci štvorročného štúdia, bilingválneho štúdia a vyšších ročníkov osemročného štúdia zúčastnia vzdelávacej prednášky v rámci projektu Svet médií.

       29. november. 2019___nahradny_rozvrh_pre_nizsie_rocniky_osemrocneho_studia.pdf

       Svet_medii_-_pokyny_k_organizacii_podujatia.pdf

                                                                                                                             Ing. Marianna Katreniaková

                                                                                                                                       riaditeľka školy


      • Ako sme oslávili náš deň

      • Neexistuje snáď lepší spôsob, ako osláviť Deň študentstva, ako na jeden deň zabudnúť, že sme študentmi a namiesto toho zažiť nevšedné dopoludnie plné pútavých prednášok a workshopov. A presne to sa nám tento rok podarilo.

       18. november 2019 sa do dejín našej školy už navždy zapíše ako ten vysnený pondelok, kedy sme sa neučili. Teda, nie až tak doslova. Síce bez kníh a zošitov, no aj tak sme si domov odniesli plno obohacujúcich informácií, sviežich poznatkov a v neposlednom rade neobyčajných zážitkov.  A to všetko vďaka rôznym besedám, ktoré sa konali za múrmi nášho gymnázia. Študenti mali možnosť dozvedieť sa viac o zoológii prostredníctvom zaujímavej prednášky pána Prokopa. Tento workshop zaiste potešil každého milovníka prírody, ktorých na našom gymnáziu rozhodne nie je málo. Taktiež sme si mohli vypočuť čo-to o skautingu vďaka Š. Kúdelovi zo IV.A, ktorý aj veľmi ochotne odpovedal na všetky naše otázky týkajúce sa tejto, pre niektorých pozoruhodnej, záľuby. Ďalšou, nemenej zaujímavou „zastávkou“ na našej ceste naprieč GJH bola výroba mydla v podaní žiačky IV.A F. Malej. Pani Šinková svojou prednáškou o numerológii určite zaujala nejedného študenta našej školy. Predsa len, myšlienka, že sme všetci ovplyvňovaní matematikou, je naozaj zaujímavá. Ba čo viac, že dokonca aj tá hrozná „0“ nie je až tak nepodstatná, ako si väčšina môže myslieť, opak je pravdou – tí, ktorí sa narodili s nulou vo svojom roku sú tu preto, aby spájali generácie medzi sebou. Ide o akúsi nápomocnú úlohu podobne ako u záchranárskeho psíka, ktorý nás prišiel navštíviť so S. Kloknerovou zo IV.A. Ich spoločná prednáška bezpochybne priniesla nám všetkým nové poznatky do života, či už sa jedná o rôzne bonusové znalosti alebo životné múdra, ktoré nám pomôžu nájsť náš zmysel.

       A preto dúfame, že podobne zaujímavé prednášky budú do programu zaradené aj nabudúce. Medzitým počúvnime, čo nám radí naše životné číslo a poďme rovnako ako S. Kloknerová pomáhať ostatným či prejaviť svoj talent, aby sme aj my všetci mali čo najviac zážitkov, s ktorými by sme sa  mohli nabudúce podeliť.

        

       A. Sobotovičová, A. Šinková zo Sexty A