• Vianočný turnaj vo futbale

     • Dňa 20. 12. 2019 sa uskutočnil na našej škole Vianočný turnaj vo futbale. Študenti prvého až piateho ročníka poskladali štyri tímy, z ktorých najlepšie sa umiestnili naši najstarší študenti v zložení: D. Bango, S. Hetteš, M. Krivošík, K. Klokner, J. Moravčík a M. Vasilko. Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť. 

     • Slávnostné odovzdávanie diplomov DELF Scolaire v úrovniach A1, A2, B1, B2

     • Foto: R. Tomík

      V piatok 13.12.2019 sa na pôde Gymnázia Jána Hollého v Trnave stretli dve kultúry – slovenská a francúzska. Po dlhých prípravách v minulom školskom roku a nakoniec po úspešnom absolvovaní skúšok z francúzskeho jazyka pozostávajúcich z písomnej a ústnej časti sa naši žiaci dočkali slávnostného odovzdávania diplomov DELF Scolaire.

      O úspechu žiakov všetkých vekových skupín svedčí aj to, že diplomy získalo 44 žiakov vo všetkých úrovniach  – A1, A2, B1, B2.  Na odovzdávaní  diplomov sa zúčastnili aj francúzski hostia z Francúzskeho inštitútu v Bratislave.  Po príhovore pracovníkov inštitútu odovzdávanie diplomov priamym aktérom spestrili žiaci našej školy krátkym programom. Očarili všetkých krásnym francúzskym šansónom Edith Piaf  v podaní K. Krajčíkovej z 1.B, prezentáciou vlastne maľovaných tričiek (tercia) a na záver prekrásnymi slovenskými koledami.

      Možno povedať, že odovzdávanie diplomov si užili nielen francúzsky hovoriaci študenti, ale aj všetci prítomní. Verím, že záujem o tento jazyk bude z roka na rok rásť.

       

      Šimon Drgoň, 4.B                                                                       

     • Je M. R. Štefánik hrdina?

     • V literárnej súťaži Je M. R. Štefánik hrdina?, ktorú organizoval Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika v Dunajskej Lužnej za pomoci MF SR naša škola dostala pochvalu a A. T. Krupčíková z 2.DA vyhrala 1. cenu. Cieľom súťaže bolo podporiť záujem študentov o význame a odkaze generála Štefánika a jeho vplyve na výchovu mladej generácie.

      Víťazke srdečne blahoželáme!

     • Deň otvorených dverí 2019

     • Rozhoduješ sa, ktorá stredná škola je pre Teba najvhodnejšia? Premýšľaš nad bilingválnym štúdiom? Alebo si na základnej škole a chcel by si byť študentom osemročného gymnázia? Príď sa pozrieť na naše gymnázium už 16. 12. 2019. Pozvaní sú aj Tvoji rodičia. 

      Čo tu na teba čaká? 

      8:30 začína v spoločenskej miestnosti prezentácia školy. Následne ťa po škole prevedú naši študenti, aby ti ukázali, ako sa u nás učí, spolu nazriete do tried, odborných učební i telocvične. V chemickom laboratóriu sa budú robiť efektné pokusy (p. p. Knap), na hodine bilingválnej biológie si budete môcť vyskúšať CLIL aktivity (4. vyučovacia hodina s p. p. Lackovič Križanovou), pripravené sú výtvarné dielne (p. p. Ďurišová) a takisto máme nachystaný vianočný program (1., 4. a 5.  vyučovacia hodina s p. p. Sorádovou). Prehliadka školy končí 13:30.

      Tešíme sa na VÁS!

     • Mimoriadne výsledky našej študentky

     • Naša študentka Z. Peková získala župné ocenenie za viaceré športové úspechy, medzi ktoré patria:

      • rezprezentácia SR v stolnom tenise v kategórii juniorky,
      • viacnásobná medailistka na Majstrovstvách SR v stolnom tenise,
      • 2. miesto: Medzinárodný turnaj 2019 ITTF Junior Circuit, Slovak Junior Open,
      • 1. miesto: extraliga ženy (členka družstva Viktória Trnava),
      • 1. miesto: Medzinárodný satelitný turnaj v Hluku,
      • 1. miesto: Školské majstrovstvá Slovenska (členka družstva).

      K úspechom jej srdečne blahoželáme!

     • Sv. Mikuláš prišiel aj na naše Gymnázium

     • Mimoriadne úspechy v literárnej tvorbe - Literárna Senica Ladislava Novomestského 2019 - Celoštátne kolo

     • Vyhodnotenie XXXIII. ročníka celoslovenského kola v autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomestského 2019 sa uskutočnilo pre našich študentov mimoriadne úspešne.


      V I. kategórii próza získal 1. miesto J. Lukačovič z kvarty.


      V poézii špeciálnu Cenu Literárneho informačného centra získala A. Šinková zo sexty.


      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Dominika Vargová

     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 26. 11. 2019

     • Tento školský rok máme 30. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V tejto súťaži žiaci preukážu svoje rečové zručnosti a jazykové schopnosti, skladá sa z písomnej a ústnej časti. Ústnu časť absolvovali iba tí súťažiaci, ktorí v písomnej časti získali min. 50%, teda min. 25 bodov.

      Do školského kola sa zapojilo 37 žiakov. Do ústnej časti sa dostalo 19 žiakov, s nasledovnými výsledkami:

      Kategória 1A:

      1.miesto: Boboňková E.*, sekunda A, 60 bodov
      2.miesto: Chrenková P.*, príma A, 52 bodov

      Kategória 1B:

      1.miesto: Jančovič M. V.*, tercia A, 93 bodov
      3.miesto: Zelinková L., tercia A, 67 bodov
      3.miesto: Štubňová S., kvarta A, 57 bodov
      3.miesto: Juhásová A., kvarta A, 54 bodov

      Kategória 2A:

      1.miesto: Velická L.*, sexta A, 75 bodov
      2.miesto: Danišová P., sexta A, 73 bodov
      3.miesto: Ilenčíková N., 2. A, 58 bodov
      3.miesto: Kramárová J., 2. CA, 53 bodov
      3.miesto: Hornáčková T., 2.CA, 52 bodov
      3.miesto: Pölzmann T., 2.A, 46 bodov

      Kategória 2B:

      1.miesto: Vadovič S.*, oktáva A, 100 bodov
      2.miesto: Filák R.*, oktáva A, 83 bodov
      3.miesto: Mítická V., 4. CA, 79 bodov
      3.miesto: Holovičová M., 4. CA, 70 bodov
      3.miesto: Haršányi A., 4.A, 61 bodov
      3.miesto: Bango D., 4 .CA, 61 bodov

      Kategória 2C:

      1.miesto: Pavlovič S., oktáva A, 98 bodov

      Blahoželáme a v okresnom kole (16. januára 2020) prajeme veľa ďalších úspechov. Súťažiaci označení * budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Žiak Pavlovič S. postupuje priamo do krajského kola.

      Czakóová Adriana, vyučujúca NEJ

     • Na návšteve u bábätiek

     • Projekt Chobotničky pre predčasne narodené detičky na našej škole pozná už asi každý, mnoho šikovných, milých a trpezlivých dievčat a chlapcov je v ňom zapojených. Pri poslednom odovzdávaní chobotničiek na novorodeneckom oddelení v Trnavskej fakultnej nemocnici v júni 2019 nás sestričky poprosili o uháčkovanie mikulášskych čiapočiek a papučiek pre detičky v inkubátoroch. Túto výzvu sme prijali a 29. 11. 2019 sme na novorodenecké oddelenie priniesli výsledok niekoľkomesačnej práce - 22 háčkovaných čiapočiek a papučiek, a aby detičky nezostali bez hračiek, tak aj 33 krásnych chobotničiek... Na oddelení nás prijala pani doktorka MUDr. Paťka Pavlíková, inak absolventka GJH, ktorá nám s radosťou a láskou ukázala celé oddelenie, vysvetlila, ako a prečo sa o detičky starajú, ako postupujú pri jednotlivých chorobách a hlavne, akú veľkú radosť majú, keď môžu bábätká prepustiť k maminám na oddelenie.

      Sestričky na oddelení boli z háčkovaných darčekov nadšené a obrovskú radosť sme spravili aj mamičkám. A pri ich vytváraní sme zažili aj kopec zábavy a pohody. 18. 10. 2019 v známych priestoroch učebne etickej výchovy sme sa opäť stretli, pokecali, pustili dobrú hudbu a háčkovali a háčkovali a háčkovali... lebo sme mali z čoho a pre koho... A opäť sme privítali vzácneho hosťa – p. p. Lieskovskú, ktorá sa k nám vždy rada vracia! A, samozrejme, že bola opäť aj pizza!

      Veľmi pekne ďakujeme Rade rodičov pri GJH, ktorá nás podporuje a kupuje materiál a tiež vašim maminám a babkám, ktoré pomáhajú zdokonaľovať vaše háčkovacie umenie. A samozrejme pozývame nových členov do kreatívneho krúžku, lebo veľká kopa pýta viac. Ak sa chcete pozrieť, niečo nové sa naučiť a urobiť radosť nielen sebe, ste tými pravými pre našu otvorenú partiu! A aj keď málom, prispejete k veľkej veci.

      To, čo spolu robíme, robíme zo srdca a aj tieto malé veci nás robia veľkými!     

      RNDr. Andrea Bánová

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu s darčekmi zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je balíček určený pre babičku alebo deduška. Vianoce pre seniorov v domoch dôchodcov tak môžu byť o čosi štedrejšie. Pod vianočným stromčekom si nájdu darčeky aj tí seniori, pre ktorých sa stali obyvatelia domova dôchodcov jedinou rodinou...

      Darovať lásku v krabici od topánok sme sa tento rok rozhodli aj my. S iniciatívou prišli učitelia našej školy, žiaci poprinášali darčeky pre seniorov, krásne zabalili a popridávali milé pozdravy od našich najmladších, pripravených v rámci hodiny etiky. Pôvodný plán bol vytvoriť päť krabíc pre radosť. Vďaka vám a vašim rodičom sme ich však vytvorili až pätnásť!

      Seniori v domovoch dôchodcov si nachádzajú pod stromčekom malé drobnosti od mesta či sponzorov, tí šťastnejší idú na Vianoce k svojej rodine. Mnohí už ale nikoho nemajú, alebo o nich nie je záujem... Aj vďaka našej škole si tak niekoľko dôchodcov, z ktorých nikto darček pod stromčekom nečaká,  nájde balíček plný radosti a lásky!

      Ďakujeme žiakom Kvinty A, Sexty A, 1.B, Sekundy a 1.DA za prinesenie darčekov, vytvorenie vianočných pozdravov, balenie a odnos krabíc na zberné miesto.

      Za všetkých Andrea Bánová