Navigácia

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV. C

Študent Predmet Úroveň
Barbora Bombová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Umenie a kultúra
Španielsky jazykB1
Radoslava Borovská Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Barbora Bozalková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Španielsky jazykB1
Dominik Čambál Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Sára Gajdová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Dejepis
Kristína Husárová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Španielsky jazykB1
Nikolas Kollár Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Geografia
Matematika
Denisa Korcová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Španielsky jazykB1
Tereza Koreňová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Ester Krištofičová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Umenie a kultúra
Martin Krúpa Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Informatika
Ondrej Lopuch Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Lucia Machovičová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Natália Medovičová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Dejepis
Oliver Oboril Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Biológia
Robert Ovad Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Dejepis
Občianska náuka
Matematika
Kristína Piešťanská Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Geografia
Lenka Poklopová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Španielsky jazykB1
Umenie a kultúra
Adam Suchoň Slovenský jazyk a literatúra
Španielsky jazykB2
Umenie a kultúra
Anglický jazykB1
Lucia Tomovičová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Geografia

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019